W&BS o zarządzaniu firmą

Go back

Weryfikacja pracy

Weryfikacja pracy

Koszt pracy wzrasta. Pracodawcy napotykają na coraz większe trudności w pozyskaniu pracowników. I nawet w takiej sytuacji: – wiele stanowisk w firmach ma niedookreślony zakres obowiązków, wykonywane czynności są powielane, a odpowiedzialność za realizowane zadania jest rozproszona, przez co obniża się wydajność oraz jakość realizowanych działań, – przełożeni nie kontrolują w należyty sposób efektywności pracy […]

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników to proces składający się z wielu elementów. Dysponujemy doświadczeniem i narzędziami, które pozwalają nam na budowanie skutecznych systemów motywacyjnych. Każdy system motywacyjny powinien być dopasowany do specyfiki firmy, której ma służyć. Na początku należy sobie zadać pytanie co motywuje pracowników firmy. Zapewne w wielu przypadkach będą to podobne motywatory. Jednak zakres ich działania […]

Audyt kompetencyjny

Audyt kompetencyjny jest procesem ukierunkowanym na ocenę umiejętności i kompetencji pracowników. W trakcie realizacji audytu pozyskujemy informacje wskazujące słabe i mocne strony organizacji w zakresie kompetencji zatrudnionej kadry. Audyt także szanse i zagrożenia firmy związane z obecnym stanem kluczowych kompetencji. Work & Business Solutions stworzyło autorski Program Audytu Kompetencji.  Pozwala on na identyfikację potencjału poszczególnych […]

Okresowe oceny pracownicze

System okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to najskuteczniejszy sposób określenia stopnia realizacji zadań na danym stanowisku, mierzenia efektywności i postępów rozwojowych poszczególnych pracowników oraz utrwalania należytego sposobu funkcjonowania kadry w organizacji. Jednakże rzetelna ocena pracy zatrudnionych pracowników wymaga zastosowania odpowiednich metod i narzędzi, które pozwolą na generowanie obiektywnych wniosków i rekomendacji. System okresowych ocen pracowniczych jest […]

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji