W&BS o zarządzaniu firmą

Go back

System motywacyjny a rotacja pracowników

Co sprawia, że pracownicy odchodzą z firmy? Może przykład, jak uczy doświadczenie przykłady są dobre. Polska południowa, firma produkcyjna ponad dwustu pracowników, nazwijmy ją firmą Seniorem. Stosunkowo nowy park maszynowy. Pensje pracowników porównywalne z wynagrodzeniami w innych podobnych firmach. Kilka kilometrów dalej rozpoczyna działalność inna firma produkcyjna oferująca podobne wynagrodzenie, nazwijmy ją Junior (firmy nie […]

Zarządzanie Działem Sprzedaży

Jak skutecznie zarządzać sprzedażą? W naszej pracy kierujemy się ekonomią oraz prostotą działań. Dlatego na początku definiujemy kluczowe problemy, na które natrafia firma i badamy wszystkie istotne elementy procesu sprzedaży w celu zarekomendowania skutecznych rozwiązań. Efektywne zarządzanie sprzedażą wymaga wiedzy oraz doświadczenia. My posiadamy jedno i drugie. Aby pracować efektywnie i ekonomicznie preferujemy działanie kierunkowe. […]

Ocena pracy Działu Sprzedaży

Ocena pracy Działu Sprzedaży

Kluczowym celem Działu Sprzedaży jest generowanie sprzedaży w ramach obecnej bazy klientów, jak również pozyskiwanie nowych klientów o istotnym potencjale zakupowym. Ważne jest także utrzymanie odpowiedniej marży sprzedażowej. Ocena pracy Działu Handlowego firmy to usługa ukierunkowana na ocenę wszystkich lub wybranych elementów procesu sprzedażowego. Sami działamy ekonomicznie dlatego zaproponujemy optymalny format projektu, aby nie narażać […]

Zarobki operatorów i programistów maszyn CNC

W ciągu ostatnich 20 lat można zaobserwować nowe trendy w światowym przemyśle.  Zwiększa się udział nowoczesnych technologii w procesach produkcyjnych, a zakłady przemysłowe coraz chętniej rezygnują z wykorzystywania tradycyjnych maszyn manualnych, na rzecz maszyn sterowanych numerycznie (CNC – Computerized Numerical Control). Maszyny te, pozwalają generować spore oszczędności czasu, siły i środków finansowych,  przy jednoczesnym zachowaniu […]

Ocena efektywności pracy

Kluczowym elementem zarządzania firmą jest ocena efektywności pracowników. Wyniki oceny powinny wpływać na najważniejsze decyzje kadrowe.  Głównym celem oceny podwładnych jest ustalenie stopnia realizacji powierzonych im zadań i określenie potencjału do wykonywania kluczowych czynności oraz tych wykraczających poza obecny obszar wykonywanych obowiązków. Ocena efektywności pracowników ma nadrzędne znaczenie dla całej organizacji. Dzięki niej pracownicy wiedzą […]

Weryfikacja pracy

Weryfikacja pracy

Koszt pracy wzrasta. Pracodawcy napotykają na coraz większe trudności w pozyskaniu pracowników. I nawet w takiej sytuacji: – wiele stanowisk w firmach ma niedookreślony zakres obowiązków, wykonywane czynności są powielane, a odpowiedzialność za realizowane zadania jest rozproszona, przez co obniża się wydajność oraz jakość realizowanych działań, – przełożeni nie kontrolują w należyty sposób efektywności pracy […]

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników to proces składający się z wielu elementów. Dysponujemy doświadczeniem i narzędziami, które pozwalają nam na budowanie skutecznych systemów motywacyjnych. Każdy system motywacyjny powinien być dopasowany do specyfiki firmy, której ma służyć. Na początku należy sobie zadać pytanie co motywuje pracowników firmy. Zapewne w wielu przypadkach będą to podobne motywatory. Jednak zakres ich działania […]

Audyt kompetencyjny

Audyt kompetencyjny jest procesem ukierunkowanym na ocenę umiejętności i kompetencji pracowników. W trakcie realizacji audytu pozyskujemy informacje wskazujące słabe i mocne strony organizacji w zakresie kompetencji zatrudnionej kadry. Audyt także szanse i zagrożenia firmy związane z obecnym stanem kluczowych kompetencji. Work & Business Solutions stworzyło autorski Program Audytu Kompetencji.  Pozwala on na identyfikację potencjału poszczególnych […]

Okresowe oceny pracownicze

System okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to najskuteczniejszy sposób określenia stopnia realizacji zadań na danym stanowisku, mierzenia efektywności i postępów rozwojowych poszczególnych pracowników oraz utrwalania należytego sposobu funkcjonowania kadry w organizacji. Jednakże rzetelna ocena pracy zatrudnionych pracowników wymaga zastosowania odpowiednich metod i narzędzi, które pozwolą na generowanie obiektywnych wniosków i rekomendacji. System okresowych ocen pracowniczych jest […]

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji