Usługi audytowe

Go back

Firma Work & Business Solutions specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów personalnych i audytów organizacyjnych dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz jednostek edukacyjnych.

Przystępując do realizacji projektu audytowego analizujemy potrzeby, formułujemy politykę informacyjną dla pracowników, planujemy szczegółowo wszystkie działania.

Oferujemy usługi w takim zakresie jak:

 

Audyt personalny celem tej usługi jest podniesienie skuteczności działań sprzedażowych. Może obejmować wszystkie aspekty funkcjonowania działu sprzedaży oraz jego pracowników.
Dowiedz się więcej

Audyt organizacyjny to działania ukierunkowane na poprawę efektywności funkcjonowania organizacji poprzez nałożenie korekt na kluczowe narzędzia stosowane w zarządzaniu organizacją i jej zasobami.
Dowiedz się więcej

Audyt sprzedaży jest procesem ukierunkowanym na obiektywną ocenę umiejętności i kompetencji pracowników. Wskazuje słabe i mocne strony organizacji w zakresie posiadanego kapitału ludzkiego.
Dowiedz się więcej

Zasięg działania

W&BS Polska – zrzesza wydzieloną grupę specjalistów pracujących na terenie całej Polski, współpracując z Project Managerami realizującymi poszczególne projekty audytowe.

Doskonała znajomość branż/sektorów gospodarki oznacza to, że usługi audytowe są realizowane przez specjalistów znających realia danej branży. Podział na specjalizacje w ramach naszego zespołu konsultantów jest gwarancją sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia działań audytowych.

Co nas wyróżnia?

  • Raport zawierający rekomendacje dotyczące możliwości zoptymalizowania procesów pracy, poprawy efektywności i wydajności realizowanych przez poszczególne działy zadań,
  • Wskazanie działań usprawniających i naprawczych dostosowanych do możliwości organizacji,
  • Wskazanie czynników utrudniających efektywną realizację założonych celów,
  • Charakterystyka działów zawierającą m.in. rozpoznanie mocnych i słabych stron, ocenę wydajności oraz współpracy wewnętrznej i międzydziałowej,
  • Ocena kadry kierowniczej dotyczącą umiejętności zarządzania działem,
  • Profile pracowników zawierające m.in. mocne i słabe strony, ocenę efektywności pracy, umiejętności interpersonalne,
  • Opinia dotyczącą predyspozycji pracowników pod kątem zajmowanych stanowisk bądź pozycji, na które aspirują,
  • Ocena kompetencji zawodowych, motywacji oraz potencjału pracowników,
  • Zalecenia dotyczące kierunku rozwoju poszczególnych pracowników w strukturze firmy.
Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie