Badanie satysfakcji pracowników

Go back

Badanie satysfakcji pracowników to narzędzie służące do pomiaru i monitorowania postaw pracowników wobec firmy. Stosowane jest w celu poznania opinii pracowników odnośnie wybranych zakresów działania organizacji, a także oceny poziomu ich zadowolenia z pracy. Jest to również bardzo istotna kwestia w przypadku stosowania programów Employer Branding, ponieważ obecny pracownik jest uważany przez potencjalnych kandydatów za najbardziej wiarygodne źródło informacji o firmie.

W wyniku analizy badania pracodawca uzyskuje kompleksowe informacje dotyczące:

 • Wartości najbardziej istotnych z punktu widzenia pracowników,
 • Czynników, na których należy się skoncentrować, aby zapobiec nadmiernej rotacji,
 • Warunków niezbędnych do uzyskania optymalnego poziomu motywacji i zaangażowania pracowników,
 • Identyfikacji nieefektywnie działających komórek w sprawnie zarządzanej organizacji,
 • Rozmiaru potrzeby wprowadzania zmian.

Wszystkie aspekty związane z satysfakcją z pracy badane są na trzech różnych poziomach:

 • Poszczególnych pracowników,
 • Działów firmy,
 • Całej organizacji.

Realizacja projektu składa się z 3 etapów:

 • Etap I – analiza obecnej sytuacji,
 • Etap II – zastosowanie narzędzi pomiaru satysfakcji,
 • Etap III – sporządzenie kompleksowego raportu końcowego.

Badanie może obejmować wszystkich pracowników organizacji bądź pracowników zatrudnionych w wybranych działach.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie