Assessment Center (AC)

Go back

Assessment Center (AC) jest obecnie najbardziej wiarygodną metodą selekcji, ponieważ daje najpełniejszy obraz kompetencji kandydatów.

Assessment Center (zintegrowana ocena, ośrodek oceny) – to zaawansowana, wielowymiarowa metoda rekrutacji, która umożliwia kompleksową ocenę kandydatów pod kątem wymagań danego stanowiska pracy. AC, jako działanie z zakresu doradztwa personalnego, pozwala w sposób rzetelny i obiektywny zweryfikować pożądane kompetencje osobowościowe, predyspozycje zawodowe oraz wiedzę potencjalnego pracownika. Sesje Assessment Center składają się z zestawu indywidualnych lub grupowych ćwiczeń i symulacji, którym poddawani są uczestnicy. Zadania dostosowane mogą być do rzeczywistych sytuacji zawodowych oraz działań, które na co dzień wykonuje osoba na danym stanowisku pracy. Każda sesja Assessment Center projektowana jest indywidualnie dla każdego profilu zawodowego.

Korzyści dla Klienta przeprowadzającego rekrutację przy użyciu metody Assessment Center:

 • Rzetelna i obiektywna ocena kompetencji wymaganych wobec kandydatów na dane stanowisko pracy,
 • Wskazanie kandydatów najbardziej odpowiadających profilowi stanowiska,
 • Wielowymiarowa ocena każdego z kandydatów,
 • Redukcja ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem niewłaściwej osoby.

Projekty Assessment Center realizowane przez zespół W&BS obejmują:

 • Zaprojektowanie profilu kompetencyjnego na danym stanowisku pracy, wyszczególnienie tzw. „core competencies”, czyli umiejętności o kluczowym znaczeniu dla firmy,
 • Zbudowanie autorskich narzędzi weryfikujących kompetencje,
 • Dobór odpowiedniego zestawu zadań, organizacja sesji Assessment Center oraz jej przeprowadzenie,
 • Analiza poziomu kompetencji zawodowych potencjalnych pracowników,
 • Podsumowanie wyników sesji Assessment Cente w formie raportów zawierających oceny oraz rekomendacje.
W&BS Doradztwo Personalne w ramach sesji Assessment Center przeprowadza m.in.:
 • Zadania „in basket”,
 • Analizy przypadku/problemu – „case study”,
 • Zadania symulacyjne,
 • Dyskusje grupowe,
 • Prezentacje i wystąpienia,
 • Próbki prac,
 • Zadania zespołowe.
Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie