Optymalizacja zatrudnienia

Go back

Optymalizacja zatrudnienia polega na dostosowywaniu zasobów kadrowych do specyfiki danej firmy i jej potrzeb organizacyjnych. Dobrze przygotowany i odpowiednio zrealizowany proces racjonalizacji zasobów ludzkich,  pozwoli na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów funkcjonowania.

Work & Business Solutions świadczy usługi umożliwiające optymalizację struktury, wielkości zatrudnienia oraz kosztów zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu optymalizacji zatrudnienia firma W&BS może przeprowadzić takie działania jak:

Korzyści dla organizacji wynikające z przeprowadzenia optymalizacji zatrudnienia:

 • Oszczędność środków organizacji,
 • Lepsze wykorzystanie czasu pracy,
 • Wzrost efektywności pracy,
 • Skuteczniejsza współpraca kierowników na różnych poziomach zarządzania i pracowników różnych działów,
 • Zmniejszenie rotacji pracowników,
 • Sprawna i efektywna komunikacja.

Poszczególne czynności projektu optymalizacji zatrudnienia dostosowane są ściśle do specyfiki danej firmy.

Powierzając firmie W&BS optymalizację zatrudnienia, Klient otrzymuje:

 • Rekomendacje dotyczące możliwości obniżenia kosztów pracy wraz z optymalizacją wykorzystania czasu pracy,
 • Wskazanie czynników utrudniających efektywną realizację założonych celów,
 • Wskazanie działań usprawniających funkcjonowanie organizacji,
 • Opracowane narzędzia wraz z instrukcją ich wykorzystania.

Opracowanie systemu optymalizacji zatrudnienia składa się z następujących etapów:

 • Etap I – analiza obecnej sytuacji firmy,
 • Etap II – identyfikacja dysfunkcji w organizacji,
 • Etap III – opracowywanie rekomendowanych działań odnoszących się do wielkości i struktury zatrudnienia.

Do każdego projektu stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania i sposób ich opracowywania zgodne z oczekiwaniami Klienta.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie