Usługi HR dla instytucji publicznych

Go back

W&BS Doradztwo Personalne jako jedna z niewielu firm od lat specjalizuje się w realizowaniu kompleksowych usług HR dla instytucji publicznych.

W skład takich usług wchodzą m. in.:

 • działania audytowe, skierowane do organizacji, których celem jest poprawa efektywności funkcjonowania poprzez usprawnienie zarządzania organizacją i jej zasobami,
 • przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze, urzędnicze, pracowników naukowych, itp.,
 • systemy zarządzania personelem,
 • szkolenia z zakresu HR.

Audyt organizacyjnykluczowe rekomendacje:

 • Ocena efektywności współpracy wewnątrz i między działowej oraz działalności organizacji,
 • Rozpoznanie słabych i mocnych stron poszczególnych działów funkcjonujących w ramach instytucji,
 • Budowanie strategii działania pod względem zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Rekomendacje działań mających na celu podwyższenie wydajności poszczególnych działów i stanowisk kierowniczych w firmie,
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia i funkcjonowania działów.

Audyt personalnykluczowe rekomendacje:

 • Rozpoznanie i wykorzystanie potencjału pracowników,
 • Ocena efektywności działania audytowanych pracowników,
 • Rekomendacje działań mających na celu podwyższenie wydajności na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia.

Konkursy na stanowiskakluczowe korzyści:

 • Uzyskanie obiektywnych i rzetelnych informacji na temat poziomu wybranych kompetencji posiadanych przez kandydatów,
 • Zdiagnozowanie cech, które mogą mieć wpływ na efektywne funkcjonowanie w organizacji,
 • Zastosowanie narzędzi dobranych do potrzeb danej instytucji,
 • Dostęp do kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania stanowiska pracy i Klienta,
 • Bezstronność dokonywanej oceny i rzetelność wysnuwanych wniosków.

Szkolenia z zakresu HRkluczowe korzyści:

 • Wzrost kompetencji zatrudnionych pracowników,
 • Zwiększenie efektywności i skuteczności w pracy,
 • Oszczędność środków organizacji,
 • Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i dopasowanie tematyki do oczekiwań Klienta,
 • Bieżąca weryfikacja nabytych umiejętności podczas prowadzonych warsztatów.

Z naszych usług korzystają:

 • państwowe oraz samorządowe jednostki organizacyjne:
  – urzędy centralne, wojewódzkie oraz gmin i miast,
  – jednostki budżetowe (instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej, itp.),
  – szkoły wyższe,
 • instytucje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, itp.),
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

Do każdego projektu stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich modułów do realizacji zadania.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie