Zrealizowane projekty - Audyty

Go back

audyt 7

Rodzaj projektu: Audyt

Klient: Firma produkcyjna – woj. mazowieckie

Jakie problemy rozwiązaliśmy: podział i organizacja pracy, raportowanie, dookreślenie zakresów odpowiedzialności i decyzyjności, program motywacji pracowników, itd.

W jaki sposób? Dowiedz się więcej


Rodzaj projektu: Audyt

Klient: Firma produkcyjna – woj. małopolskie

Jakie problemy rozwiązaliśmy: ocena profili pracowniczych, organizacja pracy, raportowanie, rotacja pracowników, program motywacji pracowników, itd.

W jaki sposób? Dowiedz się więcej


audyt 5

Rodzaj projektu: Audyt

Klient: Firma produkcyjna – woj. śląskie

Jakie problemy rozwiązaliśmy: delegowanie zadań, wąskie gardła, proces wdrożenia nowych pracowników, rotacja pracowników, proces komunikacji pomiędzy działami, itd.

W jaki sposób? Dowiedz się więcej


audyt 3

Rodzaj projektu: Audyt

Klient: Firma produkcyjna – woj. małopolskie

Jakie problemy rozwiązaliśmy: nieodpowiednio dobrany styl zarządzania Działem, komunikacja wewnątrz całej organizacji, reakcja na zapytania ofertowe, system raportowania, system wdrażania nowych handlowców na stanowisko, system motywacyjny dla handlowców, itd.

W jaki sposób? Dowiedz się więcej


Rodzaj projektu: Audyt

Klient: Firma produkcyjna – woj. śląskie

Jakie problemy rozwiązaliśmy: brak skoncentrowania Działu na klientach o wyższej marżowości, analiza klienta, reakcja na zapytania ofertowe, system raportowania, brak wskazania kompetencji pracowniczych do rozwoju, system motywacyjny dla handlowców, itd.

W jaki sposób? Dowiedz się więcej


Rodzaj projektu: Audyt

Klient: Firma produkcyjna – woj. śląskie

Jakie problemy rozwiązaliśmy: brak skoncentrowania na rozwoju rynku, analiza klientów, system raportowania, współpraca z Działem Produkcji, brak koncepcji uczestniczenia w targach branżowych, system motywacyjny dla handlowców, itd.

W jaki sposób? Dowiedz się więcej


audyt 1

Rodzaj projektu: Audyt

Klient: Firma produkcyjna – woj. mazowieckie

Jakie problemy rozwiązaliśmy: zła organizacja działu łącznie z procedurami i systemem raportowania, współpraca z Działem Technologicznym i Produkcji, ocena kompetencyjna pracowników i brak wskazania kompetencji do rozwoju, polityka względem dystrybutorów, uboga strategia sprzedażowa, system motywacyjny, itd.

W jaki sposób? Dowiedz się więcej


Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji