Audyt kompetencyjny

Go back

Audyt kompetencyjny jest procesem ukierunkowanym na ocenę umiejętności i kompetencji pracowników. W trakcie realizacji audytu pozyskujemy informacje wskazujące słabe i mocne strony organizacji w zakresie kompetencji zatrudnionej kadry. Audyt także szanse i zagrożenia firmy związane z obecnym stanem kluczowych kompetencji.

Work & Business Solutions stworzyło autorski Program Audytu Kompetencji.  Pozwala on na identyfikację potencjału poszczególnych pracowników i ocenę skuteczności wykonywanych przez nich zadań.

 

Powierzając firmie W&BS realizację audytu kompetencyjnego, Klient otrzymuje:

  • Raport zawierający rekomendacje dotyczące możliwości zoptymalizowania kosztów oraz poprawy efektywności wykonywanej pracy na stanowiskach poddanych audytowi (rekomendacje dostosowane do możliwości Klienta),
  • Profile pracowników zawierające m.in. mocne i słabe strony, ocenę efektywności pracy, umiejętności interpersonalne,
  • Opinię dotyczącą predyspozycji pracowników pod kątem zajmowanych stanowisk bądź pozycji, na które aspirują,
  • Ocenę kompetencji zawodowych, motywacji oraz potencjału pracowników,
  • Zalecenia dotyczące kierunku rozwoju poszczególnych pracowników w strukturze firmy,
  • Wskazanie działań usprawniających dotychczasową strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

Audyt kompetencyjny składa się z następujących etapów:

  • Etap I – analiza obecnej sytuacji firmy,
  • Etap II – przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych podczas audytu,
  • Etap III – weryfikacja i ocena pracowników,
  • Etap IV – sporządzenie raportu końcowego.

Audyt kompetencyjny może zostać wzbogacony o audyt organizacyjny odnoszący się do działów, w których występują dysfunkcje. Pozwoli to na bardziej kompletną ocenę oraz pełniejsze zdiagnozowanie obszarów krytycznych i w związku z tym szerszą rekomendację działań naprawczych.

Do każdego projektu audytu kompetencyjnego stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich modułów do realizacji zadania. Badanie może obejmować wybranych lub wszystkich pracowników organizacji.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie