Audyt kompetencyjny

Go back

Audyt kompetencyjny umożliwia:

  • ocenę posiadanych kompetencji,
  • ocenę wywiązywania się poszczególnych pracowników z obowiązków,
  • identyfikację najbardziej efektywnych pracowników w przedsiębiorstwie,

Na podstawie analiz uzyskanych podczas przeprowadzania audytu, możliwe jest opracowanie profili pracowników oraz rekomendacja działań dotyczących kierunków rozwoju zatrudnionej kadry, optymalizacji procesu pracy i poprawy efektywności wykonywanych zadań.

Audyt kompetencyjny może być częścią audytu personalnego (więcej informacji – audyt personalny).

Podczas realizacji usługi audytu kompetencyjnego metody i narzędzia pracy powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa oraz poszczególnych stanowisk.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji