Oceny pracownicze

Go back

Analizując obecne procesy jakie zachodzą na rynku pracy takie jak: wzrost kosztów pracy, rotacja wśród najcenniejszych pracowników, itp. specjaliści Work & Business Solutions stworzyli system ocen pracowniczych, którego celem jest rzetelna ocena kadry, motywowanie oraz wzrost efektywności.

Sprawny i ekonomiczny system ocen pracowniczych to najskuteczniejszy sposób określenia stopnia realizacji zadań na danym stanowisku, mierzenia efektywności i postępów rozwojowych pracowników oraz motywowania kadry do efektywnego działania.

System oceny pracowniczej umożliwia szybką ocenę pracownika, przekazanie informacji zwrotnej pracownikowi oraz powiązanie oceny z systemem motywacyjnym. Stosując to rozwiązanie firma premiuje najlepszych pracowników zachęcając do rozwoju i pozostania w organizacji.

Korzyści wynikające z zastosowania systemu okresowych ocen pracowniczych W&BS:

 • Monitorowanie pracy, efektów działań oraz rozwoju zawodowego pracownika.
 • Motywowanie pracowników do osiągania lepszych wyników poprzez udzielanie informacji zwrotnej odnoszącej się np. do jakości pracy i innych parametrów istotnych na stanowisku.
 • Połączenie systemu oceny pracy z systemem motywacyjnym firmy.
 • Podniesienie efektywności i jakości pracy.
 • Zatrzymanie w organizacji najlepszych pracowników.
 • Optymalizacja kosztów pracy.
 • Zwiększenie wśród pracowników samodyscypliny oraz podniesienie świadomości jakości i poprawności wykonywanej przez siebie pracy.
 • Wzrost motywacji do efektywnego wykonywania obowiązków wśród kadry.
 • Uzyskanie informacji dotyczących potencjału kadry pracowniczej.
 • Możliwość pełnego wykorzystania kompetencji pracowników.
 • Adekwatne wynagradzanie i awansowanie pracowników.
 • Usprawnienie komunikacji.
 • Zmniejszenie zjawiska fluktuacji pracowników.

Powierzając firmie W&BS opracowanie i wdrożenie systemu okresowych ocen pracowniczych, Klient otrzymuje:

 • Szczegółową dokumentację systemu ocen.
 • Formularz ocen pracowniczych zawierający obiektywne kryteria oceny.
 • Sposób informowania pracowników o celach i formie wprowadzenia systemu okresowych ocen pracowniczych.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych.
 • Możliwość szkolenia kadry kierowniczej z zakresu HR, m.in. dokonywania obiektywnej oceny, przeprowadzania rozmów oceniających, udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych.
 • Możliwość przeprowadzenia symulacji oceny w celu eliminacji ewentualnych błędów i udoskonalenia narzędzi oraz samej procedury.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie