Audyt organizacyjny

Go back

Diagnozujemy i rozwiązujemy problemy firm, instytucji oraz spółdzielni w następujących obszarach:

 • Optymalizacja procesów pracy
 • Delegowanie zadań
 • Zarządzanie organizacją i poszczególnymi komórkami
 • Proces decyzyjny w organizacji
 • Komunikacja w działach i między działami
 • Budowa zespołów pracowniczych
 • Rekrutacja pracowników
 • Wdrożenie nowych pracowników
 • Budowanie efektywnego systemu motywacyjnego
 • Ocena kompetencji pracowniczych i ich rozwój
 • Rotacja pracowników
 • Raportowanie
 • Obsługa klienta
 • Strategia działania
 • Wąskie gardła

Work & Business Solutions specjalizuje się w prowadzeniu działań audytowych ukierunkowanych na ocenę funkcjonowania firm / instytucji pod względem organizacyjnym. Kluczowym celem tych działań jest poprawa efektywności funkcjonowania poprzez nałożenie korekt na kluczowe narzędzia stosowane w zarządzaniu organizacją i jej zasobami.

Powierzając firmie W&BS realizację audytu organizacyjnego, Klient otrzymuje:

 • Raport zawierający rekomendacje dotyczące możliwości zoptymalizowania kosztów oraz poprawy efektywności i wydajności realizowanych przez poszczególne działy zadań,
 • Wskazanie działań usprawniających i naprawczych dostosowanych do możliwości organizacji,
 • Wskazanie czynników utrudniających efektywną realizację założonych celów,
 • Charakterystykę działów zawierającą m.in. rozpoznanie mocnych i słabych strony, ocenę wydajności oraz współpracy wewnętrznej i międzydziałowej,
 • Ocenę kadry kierowniczej dotyczącą umiejętności zarządzania działem oraz ich predyspozycji managerskich.

Audyt organizacyjny składa się z następujących etapów: 

 • Etap I - analiza obecnej sytuacji firmy,
 • Etap II - przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych podczas audytu,
 • Etap III - weryfikacja i ocena działów oraz kierowników,
 • Etap IV - sporządzenie raportu końcowego.

Audyt organizacyjny może zostać wzbogacony o audyt personalny w stosunku do wybranych przez Klienta pracowników. Pozwoli to na bardziej kompletną ocenę organizacji oraz pełniejsze zdiagnozowanie obszarów krytycznych i w związku z tym szerszą rekomendację działań naprawczych.

Do każdego projektu, zarówno audytu organizacyjnego jak i audytu personalnego, stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich metod i technik do realizacji zadania. Badanie może obejmować wszystkie bądź wybrane działy organizacji.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie