Outplacement

Go back

W&BS Doradztwo Personalne kompleksowo pomaga organizacjom w przeprowadzaniu indywidualnych lub grupowych zwolnień pracowników, realizując usługę Outplacementu. Program kontrolowanych zwolnień polega na udzieleniu pomocy osobom zwalnianym oraz wsparciu kadry kierowniczej, która musi przekazać podwładnym niełatwą informację o zwolnieniu.

Korzyści dla Klienta powierzającego realizację programu Outplacamentowego firmie specjalistycznej:

 •  Utrzymanie wysokiej motywacji i efektywności wśród pracowników pozostających w firmie.
 •  Udzielenie wsparcia zwalnianym pracownikom.
 •  Utworzenie dobrego wyobrażenia o dalszych działaniach restrukturyzacyjnych.
 •  Utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku.
 •  Ograniczenie nieformalnej komunikacji w organizacji.
 •  Poprawa relacji z partnerami społecznymi oraz ze związkami zawodowymi.

W ramach Outplacementu, specjaliści W&BS podejmują następujące działania:

 • opracowanie programu,
 • przygotowanie polityki informacyjnej,
 • analizy ścieżek zawodowych,
 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
 • szkolenia,
 • wsparcie w znalezieniu nowej pracy,
 • pomoc w zmianie miejsca zamieszkania.

W&BS Doradztwo Personalne pomaga pracownikom w znalezieniu satysfakcjonującej pracy lub zmianie dotychczasowej kariery zawodowej realizując dwie formy tej usługi:

 • Outplacement indywidualny – kierowany dla kadry managerskiej i wysokiej klasy specjalistów; głównymi częściami programu są coaching kariery, kształtowanie umiejętności pozwalających na realizację planów zawodowych oraz doradztwo wizerunkowe.
 • Outplacement grupowy – kierowany do grup uczestników o określonych kwalifikacjach; głównymi częściami programu są dostarczanie informacji o konkretnych miejscach pracy oraz zbiorowe formy szkoleń.
Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie