Usługi

Go back

Jak znaleźć pracę

Jak znaleźć lub zmienić pracę w czasie kryzysu? Indywidualne szkolenie 1 na 1, które pokaże Ci jak w obecnych czasach: – efektywnie szukać i znaleźć pracę, – utrzymać pracę, – rozwijać się i awansować (bez względu na sytuację rynkową). Kim jesteśmy? Od ponad 15 lat specjalizujemy się w rekrutacji pracowników oraz audytach personalnych i organizacyjnych. […]

Headhunters

Jako wyspecjalizowana firma headhunterska finalizujemy najtrudniejsze rekrutacje. Realizując usługę: Kompleksowo realizujemy usługę Headhuntingu Pomagamy w analizie i budowie profilu poszukiwanych kandydatów Skutecznie docieramy do najlepszych, trudno dostępnych kandydatów Nasi Headhunterzy prowadzą równoległe działania rekrutacyjne z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów dotarcia Analizujemy cechy osobowe kandydatów, które mogą mieć wpływ na efektywne funkcjonowanie w organizacji Przeprowadzamy pogłębione wywiady z kandydatami: weryfikacja doświadczenia […]

Elektroniczny System Ocen Pracowniczych

Elektroniczny System Ocen Pracowniczych (ESOP) to  narzędzie pozwalające na sprawną ocenę pracy oraz przekazywanie informacji zwrotnej pracownikom. Dzięki ESOP kadra kierownicza może dokonywać oceny pracy począwszy od rutynowej krótkookresowej oceny  (np. miesięcznej ) do oceny okresowej rocznej. Proces przeprowadzany jest za pomocą specjalnie skonfigurowanych formularzy oceny. Każdy pracownik jest oceniany na podstawie kryteriów dostosowanych do […]

Zwiększenie efektywności pracy

Podwyższenie efektywności pracy, czyli działania optymalizacyjne Diagnoza dysfunkcji w firmie, wpływa na zwiększenie wydajności w pracy, umożliwia optymalizację kosztów prowadzenia działalności i przyczynia się do zwiększenia zysków firmy. Wszystkie działania i narzędzia związane z zarządzaniem personelem powinny być spójne oraz dostosowane do potrzeb i możliwości danej organizacji. Wzorowanie się nawet na najlepszych rozwiązaniach innych firm, […]

Audyt sprzedaży

Diagnozujemy i rozwiązujemy problemy związane ze sprzedażą w następujących obszarach: Optymalizacja procesu sprzedaży Strategia sprzedaży Zarządzanie Działem Sprzedaży Organizacja Działu Sprzedaży Komunikacja w Dziale Komunikacja z Produkcją i Logistyką Rekrutacja handlowców Wdrożenie nowych handlowców Motywacja handlowców Rozwój kompetencji sprzedażowych Analiza klienta Obsługa klienta Proces decyzyjny klienta Reakcja na zapytanie ofertowe Ofertowanie Raportowanie sprzedaży Marżowość sprzedaży […]

Opisy Stanowisk Pracy

Opis Stanowiska Pracy jest dokumentem, który stanowi podstawę do efektywnego prowadzenia wszelkich działań z zakresu zarządzania zasobami kadrowymi firmy. W oparciu o zapisy w nim zawarte można kompleksowo i skutecznie oddziaływać na pracowników, oceniać ich pracę, a przede wszystkim monitorować wykonywane obowiązki i efektywnie egzekwować rezultaty pracy. Firma W&BS Doradztwo Personalne specjalizuje się w sporządzaniu Opisów Stanowisk […]

System rekrutacyjny

Systemy rekrutacyjne to oprogramowanie (funkcjonujące również pod nazwą ATS – Applicant Tracking System), które może pomóc w skutecznym zarządzaniu procesami rekrutacji, archiwizacji danych pracowniczych oraz tworzeniu baz danych potencjalnych pracowników. Korzyści wynikające ze stosowania skutecznego systemu rekrutacyjnego: usprawnienie procesu naboru nowych pracowników, ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją, standaryzacja i usprawnienie procesu przepływu informacji wewnątrz firmy, zagwarantowanie […]

Optymalizacja zatrudnienia

Optymalizacja zatrudnienia polega na dostosowywaniu zasobów kadrowych do specyfiki danej firmy i jej potrzeb organizacyjnych. Dobrze przygotowany i odpowiednio zrealizowany proces racjonalizacji zasobów ludzkich,  pozwoli na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów funkcjonowania. Work & Business Solutions świadczy usługi umożliwiające optymalizację struktury, wielkości zatrudnienia oraz kosztów zatrudnienia. W ramach realizacji projektu optymalizacji zatrudnienia firma W&BS […]

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji