Polityka prywatności firmy WBS Sp. z o.o.

Go back

Firma WBS Sp. z o.o. przykłada najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Firmę WBS Sp. z o.o.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w sekcji IV niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

I. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez WBS Sp z o.o..

1. Udział w obecnych i przyszłych rekrutacjach.

Dla Ciebie jako Kandydata do obecnych lub przyszłych rekrutacji przetwarzamy Twoje dane osobowe, by znaleźć najlepszą dla Ciebie ofertę zatrudnienia.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem tej usługi?

 • Nazwisko i imię, e-mail, nr telefonu;
 • Opis stanowiska, którym jesteś zainteresowany;
 • CV.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia Twojej zgody.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie personelowi upoważnionemu przez Firmę.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

2. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Dla Ciebie jako Osoby kontaktującej się przez nasz formularz ofertowy na witrynie Firmy www.wbspraca.pl przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem tej usługi?

 • Nazwisko i imię, e-mail, nr telefonu;
 • Treść pytania ofertowego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia Twojej zgody.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie personelowi upoważnionemu przez Firmę.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

II. Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO) przysługuje Ci:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód:

 • jako Kandydat do obecnych lub przyszłych rekrutacji;
 • jako Osoba kontaktująca się z Firmą przez formularz zapytania ofertowego

możesz wyrazić albo cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

prawo do wniesienia:

 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Firmy WBS Sp. z o.o., z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a WBS Sp. z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji do siedziby Firmy, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej.

Spółka WBS Sp. z o.o. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Firma może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

III. Przydatne dane kontaktowe

Administrator  danych osobowych.
administratorem Twoich danych osobowych jest WBS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowa 7, 30-731 Kraków, NIP: 6793229136.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do siedziby Spółki lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.
adres e-mail: wbs@wbspraca.pl,
poczta tradycyjna: WBS Sp. z o.o., ul. Grochowa 7, 30-731 Kraków,
numer telefonu: +48 12 398 41 44 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IV. Słowniczek

Firma WBS Sp. z o.o. (w skrócie Firma)

WBS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowa 7, 30-731 Kraków, NIP: 6793229136

Kandydat do rekrutacji ( w skrócie Klient)

osoba fizyczna, dla której Firma WBS Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa zatrudnienia.

Polityka:
niniejsza polityka prywatności.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO):
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

V. Aktualizacje naszej Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie