Audyt personalny

Go back

Diagnozujemy i rozwiązujemy problemy firm, instytucji oraz spółdzielni w następujących obszarach:

 • Organizacja pracy
 • Delegowanie zadań
 • Budowa zespołów pracowniczych
 • Rekrutacja pracowników
 • Wdrożenie nowych pracowników
 • Motywacja pracowników
 • Rozwój kompetencji pracowniczych
 • Ocena profili pracowniczych
 • Ograniczenie rotacji pracowników
 • Budowanie relacji
 • Komunikacja w działach
 • Komunikacja pomiędzy działami
 • Komunikacja zewnętrzna
 • Raportowanie

Audyt personalny / kompetencyjny jest procesem ukierunkowanym na obiektywną ocenę umiejętności i kompetencji pracowników. Pozwala on na pozyskanie informacji wskazujących słabe i mocne strony organizacji w zakresie posiadanego kapitału ludzkiego. Określa także szanse i zagrożenia firmy związane z zatrudnioną kadrą.

Work & Business Solutions stworzyło autorski Program Audytu Personalnego.  Pozwala on na identyfikację potencjału poszczególnych pracowników i ocenę skuteczności wykonywanych przez nich zadań.

 

Powierzając firmie W&BS realizację audytu personalnego, Klient otrzymuje:

 • Raport zawierający rekomendacje dotyczące możliwości zoptymalizowania kosztów oraz poprawy efektywności wykonywanej pracy na stanowiskach poddanych audytowi (rekomendacje dostosowane do możliwości Klienta),
 • Profile pracowników zawierające m.in. mocne i słabe strony, ocenę efektywności pracy, umiejętności interpersonalne,
 • Opinię dotyczącą predyspozycji pracowników pod kątem zajmowanych stanowisk bądź pozycji, na które aspirują,
 • Ocenę kompetencji zawodowych, motywacji oraz potencjału pracowników,
 • Zalecenia dotyczące kierunku rozwoju poszczególnych pracowników w strukturze firmy,
 • Wskazanie działań usprawniających dotychczasową strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

Audyt personalny składa się z następujących etapów:

 • Etap I - analiza obecnej sytuacji firmy,
 • Etap II - przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych podczas audytu,
 • Etap III - weryfikacja i ocena pracowników,
 • Etap IV - sporządzenie raportu końcowego.

Audyt personalny może zostać wzbogacony o audyt organizacyjny odnoszący się do działów, w których występują dysfunkcje. Pozwoli to na bardziej kompletną ocenę oraz pełniejsze zdiagnozowanie obszarów krytycznych i w związku z tym szerszą rekomendację działań naprawczych.

Do każdego projektu audytu personalnego stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich modułów do realizacji zadania. Badanie może obejmować wybranych lub wszystkich pracowników organizacji.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie