Opisy Stanowisk Pracy

Go back

Opis Stanowiska Pracy jest dokumentem, który stanowi podstawę do efektywnego prowadzenia wszelkich działań z zakresu zarządzania zasobami kadrowymi firmy. W oparciu o zapisy w nim zawarte można kompleksowo i skutecznie oddziaływać na pracowników, oceniać ich pracę, a przede wszystkim monitorować wykonywane obowiązki i efektywnie egzekwować rezultaty pracy.

Firma W&BS Doradztwo Personalne specjalizuje się w sporządzaniu Opisów Stanowisk Pracy przedsiębiorstw z różnych branży wykorzystując sprawdzoną i skuteczną procedurę działania, przygotowaną specjalnie do tworzenia tego typu dokumentów. Opisy Stanowisk Pracy są sporządzone w sposób profesjonalny, rzetelny i użyteczny, bez angażowania dużej ilości czasu przełożonych i pracowników.

Korzyści wynikające ze sporządzenia Opisów Stanowisk Pracy przez firmę W&BS:

 • Możliwość łatwego rozliczania pracowników z ich pracy,
 • Możliwość zbudowania prostego systemu raportowania o wynikach pracy,
 • Budowanie wśród pracowników świadomości własnej pracy, jej istotności dla pozostałych stanowisk pracy i firmy jako całości, jak również konsekwencji za nienależyte wywiązywanie się ze swoich obowiązków,
 • Określenie jednolitych kryteriów rekrutacji na dane stanowisko
 • Bezpośrednie przełożenie na System Okresowych Ocen Pracowniczych,
 • Precyzyjne określanie potrzeb szkoleniowych grup pracowniczych jak i poszczególnych osób,
 • Umiejętne planowanie awansów pionowych i przemieszczeń pracowniczych.
 • Poczucie przez pracownika stabilności i przejrzystości działań przełożonych w kwestiach zarządzania zasobami ludzkimi firmy.

Powierzając firmie W&BS opracowanie Opisów Stanowisk Pracy, Klient otrzymuje dokumenty stanowiące podstawę do takich działań jak:

 • Rekrutacja,
 • Wynagradzanie,
 • Motywowanie,
 • Ocenianie,
 • Szkolenie,
 • Zwalnianie pracowników.

Etapy sporządzania Opisów Stanowisk Pracy przez firmę W&BS:

 • Etap I – analiza dokumentacji firmy niezbędnej do sporządzenia Opisów Stanowisk Pracy,
 • Etap II – weryfikacja oczekiwań kadry zarządzającej dotyczących celów poszczególnych stanowisk,
 • Etap III – przeprowadzenie rozmów z pracownikami organizacji,
 • Etap IV – sporządzenie Opisów Stanowisk Pracy dla wskazanych stanowisk.
Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie