Zapytanie ofertowe

Go back

    Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w formularzu kontaktowym jest Spółka WBS sp. z o.o. (ul. Grochowa 7, 30-731 Kraków).
    Państwa dane osobowe ujawnione w powyższym formularzu kontaktowym, przetwarzane są w celu obsługi korespondencji, udzielenia odpowiedzi na zapytania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych jak również ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Posiadacie także Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa posiadacie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o okolicznościach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w klauzulach informacyjnych zamieszczonych w Naszej Polityce Prywatności na stronie: https://www.wbspraca.pl/pl/polityka-prywatnosci/