Testy kompetencyjne

Go back

Jednym z narzędzi stosowanych przez W&BS Doradztwo Personalne w trakcie weryfikacji kandydatów i pracowników są testy kompetencyjne, psychologiczne i merytoryczne. Ich dobór oraz zakres dopasowany do wymogów poszczególnych stanowisk, pozwala na zweryfikowanie kluczowych kompetencji i predyspozycji do wykonywania konkretnych zadań.

Testy kompetencyjne i kwestionariusze psychologiczne to obiektywne techniki pomiaru zdolności, umiejętności i cech osobowych, wykorzystywane zarówno w procesie rekrutacji pracowników jak i podczas przeprowadzania audytu personalnego, konkursu na stanowisko, czy organizacji sesji Development Center.  Jest to metoda diagnozy potencjału kandydatów i pracowników.

Testy merytoryczne badają faktyczny poziom posiadanej wiedzy z danej dziedziny oraz umiejętność wykorzystania jej w praktyce. W ramach testów merytorycznych przeprowadzane są m.in. testy językowe oraz testy umiejętności specjalistycznych.

Korzyści dla Pracodawców:

 • Uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących potencjału pracowników.
 • Obsadzenie stanowisk pracy zgodnych z potencjałem posiadanym przez pracowników.
 • Możliwość pełnego wykorzystania kompetencji pracowników.
 • Stworzenie profesjonalnego oraz zmotywowanego do pracy zespołu.
 • Możliwość zastosowania uzyskanej wiedzy w obszarze działu kadr: planowanie awansów, ścieżek rozwoju, szkoleń, redukcji zatrudnienia oraz ocen okresowych.

W zależności od wymagań stanowiska pracy Specjaliści W&BS Doradztwo Personalne stosują testy w zakresie m.in.:

 • Osobowości zawodowej i obieranych naturalnie ról zespołowych – diagnozują predyspozycje różnego typu, np. predyspozycje kierownicze, tendencję do pełnienia określonej roli w zespole.
 • Zainteresowań i predyspozycji zawodowych – mają one na celu sprawdzenie indywidualnych predyspozycji kandydata do wykonywania różnych typów zadań czy obowiązków.
 • Osobowości i temperamentu – testy te pozwalają ocenić osobowość kandydata i jego style reagowania w określonych sytuacjach. Wskazują m.in. na jego zrównoważenie emocjonalne, odporność na stres, poziom samokontroli.
 • Stylów podejmowania decyzji – weryfikujące indywidualny sposób podejmowania decyzji.
 • Radzenia sobie w sytuacjach stresowych – określające predyspozycje do reagowania w specyficzny sposób w sytuacjach stresowych, trudnych czy krytycznych.
 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów – diagnozujące charakterystyczne dla danej osoby strategie radzenia sobie z konfliktami.

Rodzaje testów są dobierane do indywidualnych potrzeb Klienta oraz specyfiki realizowanych zadań przez badane osoby. Testy i kwestionariusze do oceny potencjału kompetencyjnego i predyspozycji zawodowych przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Narzędzia te charakteryzują się wysoką rzetelnością oraz trafnością wyników.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie