Ranking agencji rekrutacyjnych, firm rekrutacyjnych

Go back

Na początku zastanówmy się kto tworzy rankingi?

Jakimi kryteriami posługuje się budując ranking?

Odpowiedzi na te 2 powyższe pytania są istotne aby ocenić wartość rankingu, który widzimy. Cześć rankingów, list TOP 10, 20, itd. może nieść ze sobą wartościowe informacje, jak również może być zwykłym artykułem sponsorowanym, których jest wiele, a ich rzetelność może budzić wątpliwości.

Mamy propozycję abyście Państwo stworzyli własny ranking / sposób oceny firm rekrutacyjnych posługując się kilkoma kryteriami oceny, które mogą pomóc w wyborze właściwej firmy rekrutacyjnej do realizacji Waszego celu.

Poniżej propozycje kryteriów, które warto brać pod uwagę:

 

Specjalizacja agencji rekrutacyjnej i profesjonalizm konsultantów

Nie można robić wszystkiego. Proponujemy zwracać uwagę na to w czym się specjalizuje dana agencja rekrutacyjna. Proces rekrutacji powinien zawierać ocenę kompetencji kandydatów. Jeśli dana firma rekrutuje „wszystkich” to nasuwa się pytanie, czy robi to profesjonalnie? Specjalizacja pozwala na wykorzystanie wiedzy gromadzonej przez lata w celu szybszego dotarcia do kandydatów i bardziej precyzyjnej oceny ich kompetencji zawodowych. Doświadczenie i gromadzona przez lata wiedza pozwalają na stanie się ekspertem w danej dziedzinie, co pozwala na skuteczne realizowanie projektów rekrutacyjnych.  Pamiętajmy o tym podczas pierwszej rozmowy z konsultantem firmy rekrutacyjnej.

Jak konsultant firmy rekrutacyjnej bada potrzeby klienta?

Zwróćmy uwagę jak firma rekrutacyjna określa potrzeby potencjalnego klienta. Czy wsłuchuje się w potrzeby klienta celem zrozumienia jego problemów i przygotowania satysfakcjonujących rozwiązań. Czy stosuje indywidualne podejście, dobierając właściwe narzędzia i sposób postępowania. Czy oferta jest każdorazowo przygotowywana w odpowiedzi na potrzeby konkretnej firmy. W zależności od oczekiwań Klienta dobiera się odpowiednie narzędzia i metody działania. Czy dostajemy to w pakiecie?

Kanały dotarcia do kandydatów i zoptymalizowany proces rekrutacji

Z jakich kanałów dotarcia do kandydatów korzysta agencja rekrutacyjna? czy publikuje ogłoszenie i czeka? czy robi coś więcej? czy stosuje technikę headhuntingu? a jeśli tak, to w jaki sposób? A może (tak jak my) korzysta równolegle z wszystkich dostępnych źródeł dotarcia do potencjalnych kandydatów (klasyczna rekrutacja, headhunting / soft headhunting, baza danych, itd.). W obecnej sytuacji na rynku pracy wykorzystywanie szerokiego wachlarza możliwości w celu dotarcia do potencjalnych kandydatów jest warunkiem koniecznym skutecznej rekrutacji. Czy proces rekrutacji jest zoptymalizowany? z jakich etapów się składa? Z jakich narzędzi korzysta firma, aby skutecznie realizować cały proces rekrutacji? Narzędzia /procedury – to zbiory praktycznych narzędzi tworzonych na potrzeby projektów rekrutacyjnych, które ułatwiają i usprawniają przeprowadzanie procesów rekrutacji i selekcji w oparciu o profesjonalne metody doboru personelu.

Jak długo agencja rekrutacyjna działa na rynku

Długoletnia działalność firmy sprzyja (nie gwarantuje) stałemu doskonaleniu, aktualizacji wiedzy i zdobywaniu umiejętności, tak by ciągle skutecznie pomagać pracodawcom w stale zmieniających się warunkach rynkowych.

 

Kryteriów oceny agencji rekrutacyjnych jest więcej. Powyżej wskazaliśmy te (naszym zdaniem) istotniejsze.

Oceń nas i umieść w swoim rankingu,

Zachęcamy do kontaktu i rozmowy.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie