Development Center (DC)

Go back

Development Center kładzie nacisk na rozpoznanie poziomu kompetencji oraz umiejętności zatrudnionych pracowników, a także wzrost ich motywacji do rozwoju w strukturach firmy. Sesje Development Center organizuje się również dla osób, względem których planuje się zmianę stanowiska pracy. Pozwala to na sprawdzenie predyspozycji do pełnienia innych funkcji w strukturach firmy, np. kierowniczych czy trenerskich. Metoda ta dostarcza informacji na temat wiedzy, umiejętności i postaw uczestników sesji oraz ich kompetencji zawodowych i osobowościowych, które są badane poprzez zastosowanie odpowiednich technik i zadań.

Korzyści dla Klienta z przeprowadzenia sesji Development Center:

 • Wieloaspektowa, obiektywna i kompleksowa ocena badanych kompetencji,
 • Rozpoznanie potencjału rozwojowego,
 • Uzyskanie informacji na temat mocnych stron pracowników oraz obszarów wymagających poprawy,
 • Uzyskanie pełnej i rzetelnej informacji zwrotnej z wyników sesji,
 • Pozyskanie rzetelnego źródła informacji do podejmowania decyzji biznesowych i kadrowych.

Sesja Development Center może składać się z następujących rodzajów zadań:

 • symulacyjne, grupowe, logiczne,
 • testy kompetencyjne i sprawdziany wiedzy,
 • prezentacje,
 • dyskusje grupowe,
 • odgrywanie roli,
 • analiza przypadku / problemy – „case study”,
 • priorytetyzowanie zadań.

Sesja Development Center może być zastosowana w trakcie:

 • Oceny potencjału zawodowego zasobów ludzkich w organizacji,
 • Projektowania ścieżek karier,
 • Stworzenia systemu zarządzania kompetencjami i talentami,
 • Audytu personalnego,
 • Planowania potrzeb szkoleniowych,
 • Planowania kadr rezerwowych,
 • Tworzenia profesjonalnego i zmotywowanego do pracy zespołu,
 • Budowania wizerunku firmy, jako pracodawcy stabilnego, inwestującego w rozwój kadry, wiarygodnego zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Metoda Development Center, podobnie jak Assessment Center, daje najpełniejszy obraz kompetencji pracowników, dzięki zastosowaniu serii zadań symulacyjnych, konstrukcyjnych, indywidualnych i zespołowych.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie