Executive Search

Go back

Prowadzimy procesy rekrutacyjne Executive Search na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

Realizując usługę Executive Search:

 • Kompleksowo realizujemy cały proces rekrutacji 
 • Pomagamy w analizie i budowie profilu poszukiwanych kandydatów
 • Skutecznie docieramy do najlepszych, trudno dostępnych kandydatów
 • Prowadzimy równoległe działania rekrutacyjne z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów dotarcia
 • Stosujemy Soft-Headhunting i / lub Headhunting klasyczny
 • Przeprowadzamy kompleksową ocenę kwalifikacji kandydatów
 • Analizujemy cechy osobowe kandydatów, które mogą mieć wpływ na efektywne funkcjonowanie w organizacji
 • Weryfikujemy osiągnięcia i referencje
 • Raportujemy przebieg procesu rekrutacji
 • Zapewniamy dyskrecję procesu rekrutacyjnego
 • Określamy koszt rekrutacji przed rozpoczęciem projektu
 • Proponujemy program wdrożenia pracownika (opcjonalnie)
 • Oszczędzamy czas naszego Klienta
 • Udzielamy gwarancji na pracownika

Rekrutując pracowników na kluczowe stanowiska weryfikujemy dziesiątki kryteriów i czynników, które są istotne.

Jednak zawsze jednym z najważniejszych wskaźników jest to czy po roku pracy zarówno pracodawca jak i pracownik wspólnie uznają, że rozpoczęcie ich współpracy było dobrą decyzją.

EXECUTIVE SEARCH - tak, robimy to codziennie.

 

Executive Search / Headhunting to skuteczna metoda, którą stosuje się w przypadku rekrutacji wysokiej klasy profesjonalistów. Ten typ działań rekrutacyjnych skupia się na bezpośrednim dotarciu /Direct Search/ do wykwalifikowanych managerów i kluczowych specjalistów, odznaczających się rzadko spotykanymi umiejętnościami na rynku pracy. Headhunting jest obecnie jedną z podstawowych technik stosowanych w projektach typu Executive Search.

Zakres działań w ramach projektów Executive Search obejmuje:

 • Przygotowanie opisu stanowiska pracy w oparciu o oczekiwania Pracodawcy oraz aktualną sytuację rynkową.
 • Bezpośredni kontakt z osobami zajmującymi adekwatne stanowiska w branży oraz wzbudzenie ich zainteresowania ofertą pracy. Headhunting jest tu podstawową techniką działania.
 • Przeszukanie Bazy Danych i Bazy Inżynierów W&BS  z uwzględnieniem ustalonych kryteriów.
 • Wykorzystanie kontaktów zgromadzonych przez firmę rekrutacyjną w trakcie wieloletniej działalności w danej branży (informal networking) i zachęcenie kandydatów do uczestnictwa w procesie rekrutacji i selekcji.
 • Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z kandydatami: weryfikacja doświadczenia zawodowego oraz wymaganych uprawnień, analiza mocnych i słabych stron, ocena kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy, znajomości języków obcych, uzyskanie informacji dotyczących dyspozycyjności.
 • Wnikliwe i rzetelne zbadanie referencji.
 • Sporządzenie raportów rekrutacyjnych, przedstawienie wyselekcjonowanych kandydatów oraz umówienie spotkań z pracodawcą.
 • Uczestnictwo w negocjacjach dotyczących warunków współpracy między pracodawcą a kandydatem.

Korzyści wynikające z zastosowania metody Executive Search:

 • Wysoka skuteczność - identyfikacja oraz rekrutacja kandydatów pracujących na analogicznych stanowiskach w stosunku do rekrutowanego.
 • Pozyskanie wysoko wyspecjalizowanych kandydatów, którzy nie poszukują aktywnie pracy.
 • Kompleksowa ocena kwalifikacji i predyspozycji kandydatów.
 • Ograniczenie czasu rekrutacji do niezbędnego minimum.
 • Zachowanie pełnej poufności procesu rekrutacyjnego.
 • Rzetelne badanie referencji.
 • Udzielenie gwarancji na rekomendowanego pracownika.

Każdy z elementów naszej oferty jest dopasowany do specyficznych potrzeb stanowiska pracy oraz potrzeb naszego Klienta.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie