Polityka personalna

Go back

Określenie strategii zarządzania personelem wpływa na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawę efektywności pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, a kadrę zarządzającą wspomaga w diagnozowaniu sukcesów, a także niepowodzeń na płaszczyźnie kadrowej.

W&BS Doradztwo Personalne od wielu lat zajmuje się kompleksowym opracowywaniem i wdrażaniem polityki kadrowej w organizacjach.

W skład systemu zarządzania personelem przygotowywanym przez W&BS mogą wchodzić takie działania jak:

W wyniku przygotowania przez W&BS systemu zarządzania personelem, Klient otrzymuje:

  • Opracowane cele strategiczne i operacyjne polityki kadrowej,
  • Narzędzia wykorzystywane w poszczególnych elementach strategii personalnej wraz z instrukcją ich wykorzystania,
  • Materiały szkoleniowe przedstawione podczas warsztatów przygotowujących kadrę managerską do korzystania z opracowanych rozwiązań,
  • Raporty dotyczące przeprowadzonych działań.

Poszczególne czynności procesu tworzenia systemu zarządzania personelem dostosowane są ściśle do specyfiki danej firmy.

Do każdego projektu stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania i sposób ich opracowywania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich narzędzi do realizacji zadania.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta możliwe jest przeprowadzenie wszystkich lub wybranych działań.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie