Modele kompetencyjne

Go back

Specjaliści W&BS Doradztwo Personalne, sporządzając modele kompetencyjne, tworzą zestawy najistotniejszych kompetencji i umiejętności, które odzwierciedlają kulturę organizacji i są jednocześnie punktem wyjścia do budowania systemu zarządzania personelem m.in.: tworzenie planów rozwojowych oraz kryteriów rekrutacyjnych i oceny pracowniczych. Model kompetencyjny, na którym opiera się ocena personelu, uwzględnia długoterminowe cele całej organizacji oraz jej potrzeby.

Korzyści dla firmy wynikające ze stworzenia modeli kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk pracy: 

 • Jednolity format odpowiedzialności, uprawnień, zadań i wymagań obowiązujących na każdym stanowisku pracy,
 • Obsadzanie stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami kompetencyjnymi,
 • Możliwość dopasowania kompetencji posiadanych przez pracowników do pożądanych funkcji, które mogliby pełnić w organizacji,
 • Zbudowanie efektywnej strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji: kryteriów rekrutacji, ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych, planowania awansów, ścieżek rozwoju, szkoleń, optymalizacji zatrudnienia.

Prawidłowo przygotowany model kompetencyjny jest niezastąpionym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Umożliwia on firmie efektywniejszą realizację założonych celów biznesowych poprzez odpowiedni dobór pracowników do konkretnych stanowisk. Jest podstawą do organizowania skutecznych szkoleń oraz wykorzystania potencjału pracowników w jak najbardziej optymalny sposób. Jest on również pomocny w przypadku motywowania pracowników oraz oceny ich pracy.

W zarządzaniu zasobami ludzkimi model kompetencyjny jest wykorzystywany do takich działań jak:

 • Sporządzanie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy,
 • Rekrutacja,
 • Ocena pracownicza,
 • Planowanie awansów poziomych i pionowych oraz ścieżek rozwoju,
 • Budowa systemu wynagradzania i motywowania,
 • Analiza potrzeb szkoleniowych,
 • Zdefiniowanie kultury organizacyjnej,
 • Wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych firmy.

Sporządzenie modelu kompetencyjnego obejmuje zdefiniowanie następujących elementów: 

 • Kompetencji firmowych (kluczowych) – opartych o cele biznesowe Klienta, wartości oraz zasady postępowania, określające oczekiwany sposób funkcjonowania firmy,
 • Kompetencji kierowniczych – uwzględniających umiejscowienie stanowiska pracy w hierarchii organizacji, wymaganych przede wszystkim wobec pracowników pełniących funkcje kierownicze,
 • Kompetencji stanowiskowych – umiejętności, wiedzy oraz postaw niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy.

Każdy model kompetencyjny jest tworzony indywidualnie w zależności od potrzeb firmy, kultury organizacji i  specyficznych wymogów stanowiska.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie