Jak napisać CV?

Go back

Życiorys zawodowy, czyli Curriculum Vitae to najważniejszy dokument w procesie rekrutacji. Jest to często jedyna szansa na zwrócenie uwagi na swoją aplikację, a co za tym idzie na otrzymanie oferty pracy. Na podstawie CV bowiem, rekruter podejmuje decyzję o tym, którego Kandydata zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Źle napisane CV może przekreślić szanse nawet najlepiej wykwalifikowanego pracownika. Dlatego tak ważne jest, abyś przygotował CV starannie, postępując według kilku prostych zasad:

Prawidłowo skonstruowane CV zawiera:

1. Dane personalne oraz kontaktowe:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres email

Upewnij się, że zamieszczane przez Ciebie dane kontaktowe są poprawne i aktualne! W przeciwnym razie nawet najszczersze chęci rekrutera nic nie wskórają.

2. Doświadczenie zawodowe:

 • Okres zatrudnienia /data rozpoczęcia i zakończenia pracy/
 • Nazwa pracodawcy
 • Zajmowane stanowisko
 • Zakres obowiązków
 • Ewentualne sukcesy, osiągnięcia
 • Branża

– Wpisz datę rozpoczęcia i zakończenia pracy z dokładnością do miesiąca.

– Kolejne miejsca pracy zaprezentuj chronologicznie, zaczynając od aktualnego/ostatniego miejsca zatrudnienia, a kończąc na najwcześniejszym.

– Opisz dokładnie i rzeczowo zakres prac wykonywanych na poszczególnych stanowiskach. Pamiętaj, że sporządzony przez Ciebie opis to, na początkowym etapie rekrutacji, jedyne źródło informacji na temat Twoich umiejętności. Zachowaj dbałość o szczegóły! Jeżeli awansowałeś – uwzględnij tę informację w opisie obowiązków!

– Zaprezentuj się od jak najlepszej strony, napisz o swoich osiągnięciach, które wyróżniają Cię jako kandydata na dane stanowisko.

3. Wykształcenie:

 • Data rozpoczęcia i zakończenia nauki
 • Nazwa i lokalizacja szkoły/uczelni
 • Kierunek studiów, specjalizacja
 • Uzyskany tytuł

4. Ukończone kursy, szkolenia; uzyskane certyfikaty oraz uprawnienia:

 • Data uczestnictwa
 • Tematyka
 • Instytucja organizująca
 • Ilość godzin szkoleniowych

5. Umiejętności:

 • Językowe
 • Techniczne
 • Organizacyjne
 • Społeczne
 • Inne

– Podsumowując swoje CV warto wyszczególnić konkretne umiejętności i predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku, na które aplikujesz. Mogą to być:

* umiejętności językowe czyli stopień znajomości języków obcych [nie określaj swojej znajomości języka polskiego!] – pamiętaj, żeby realnie oceniać swoje umiejętności językowe, [np. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym umożliwia przeprowadzenie prostej rozmowy telefonicznej]

* umiejętności techniczne [np. znajomość dokumentacji oraz rysunku technicznego, czy umiejętność obsługi konkretnych narzędzi, programów komputerowych],

*umiejętności organizacyjne [np. rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie efektywnością pracy podległych pracowników],

*społeczne [np. komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, bezkonfliktowość] oraz

*inne umiejętności, czyli umiejętności niesklasyfikowane do wcześniejszych grup [np. posiadane kategorie prawa jazdy].

6. Zainteresowania

– Prezentacja Twojej osoby nie powinna ograniczać się jedynie do aspektów zawodowych, czy profesjonalnych. Warto zamieścić w CV akcent nieformalny, jak niebanalne hobby, czy zainteresowanie. Należy jednak pamiętać, że Pracodawca również może okazać się zapalonym numizmatykiem lub fanem rumuńskiego kina grozy. Warto mieć to na uwadze, by nie zostać nakrytym na zbytniej fantazji w opisie swoich zainteresowań!

7. Klauzula o ochronie danych osobowych:

W CV koniecznie zamieść poniższą klauzulę:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych, w tym danych osobowych, przez firmę Work & Business Solutions z siedzibą w Krakowie, ul. Grochowa 7, z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Dane udostępniam dobrowolnie oraz mam świadomość, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania.

Brak takiej klauzuli uniemożliwia Ci uczestnictwo w procesie rekrutacji.

Zredagowanie własnego CV z pewnością ułatwi wykorzystanie gotowych szablonów lub kreatorów.

Przygotowaliśmy dla Ciebie formularz CV, jeżeli chcesz z niego skorzystać przygotowując swój życiorys, kliknij, aby pobrać plik

Możesz przesłać CV używając adresu mailowego zawartego w ofercie pracy lub jeśli jesteś inżynierem możesz zapisać się w naszej bazie inżynierów, co pozwoli na szybsze odszukanie Twojej aplikacji.

ZASADY OGÓLNE:

 • Długość CV: dobrze napisane CV nie musi ograniczać się do jednostronicowego dokumentu. Może być ono dłuższe, ale należy pamiętać, że CV powinno być dokumentem zwięzłym, który zawiera wszystkie wymagane informacje.
 • W CV podawaj jedynie prawdziwe informacje.
 • Pamiętaj, że CV to Twoja wizytówka – liczy się nie tylko jego zawartość, ale również oprawa graficzna, estetyka i prostota wykonania. Unikaj zbędnych ozdobników, zadbaj o czytelność zamieszczonych w nim informacji.
 • Warto w CV umieścić zdjęcie – unikaj jednak tych nieformalnych, czy, co gorsza, w towarzystwie osób trzecich. Pracodawcy w zupełności wystarczy Twoje zdjęcie w formacie legitymacyjnym na jasnym, gładkim tle.
 • Unikaj literówek, przejęzyczeń, niestaranności i przede wszystkim błędów ortograficznych! Jeśli nie masz pewności jak zapisać dane słowo – skorzystaj ze słownika.
 • Nie przesyłaj CV w języku obcym, którym się nie posługujesz – błędnie sugerujesz tym samym znajomość tego języka.
 • Nazwa pliku, w którym zapisujesz CV powinna składać się z Twojego imienia i nazwiska. Nie stosuj nazw nieformalnych [np. „cv taty nowe”, „cv Darka ang”] lub zbyt ogólnych [np.”cv”, „życiorys”, „sivi”].
 • Unikaj sytuacji, gdy adres mailowy, z którego wysyłasz aplikację jest nieformalny [np. Ziuta17@buziaczek.pl] lub niestosowny [np. big.banana69@amorki.pl].

Stosując się do powyższych zasad, zwiększysz swoje szanse na sukces w pierwszym etapie rekrutacji!

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny jest nazywany inaczej podaniem o pracę. Jest on uzupełnieniem CV. Celem listu motywacyjnego jest przedstawienie naszych najlepszych stron, pokazanie pracodawcy jakie jest nasze zainteresowanie daną ofertą pracy, a także zaprezentowanie predyspozycji do wykonywania jej.

List motywacyjny składa się z dwóch części:

 • W pierwszej części należy przedstawić swoją osobę oraz podać cel wysłania listu motywacyjnego.
 • W drugiej części prezentujemy pracodawcy nasze kwalifikacje, które są zbieżne z poszukiwanym profilem kandydata oraz uzasadniamy, dlaczego jesteśmy najlepszą osobą na dane stanowisko pracy.

Prawidłowo skonstruowany List Motywacyjny ma następujący układ:

List powinien być zwięzły i rzeczowy. Nie powinien przekraczać jednej strony A4.

1.Nagłówek

 • Miejsce i data napisania listu motywacyjnego (prawy górny róg).
 • Imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi osoby aplikującej – lewy górny róg.
 • Nazwa i adres firmy, do której piszemy list oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za daną rekrutację (jeżeli jest ona podana) – niżej po prawej stronie.
 • Zwrot grzecznościowy: Szanowni Państwo – jeśli nie wiemy, kto odpowiada za rekrutację lub w przeciwnym wypadku Szanowna/y Pani/e.

2. Wstęp

 • Przedstawienie swojej osoby.
 • Podanie celu napisania i przesłania listu:

– w nawiązaniu do ogłoszenia umieszczonego na portalu, w gazecie lub w innych środkach przekazu – podajemy nazwę źródła, datę ogłoszenia oraz nazwę stanowiska,

– jeżeli nie nawiązujemy do ogłoszeni a- powołujemy się na atuty firmy, które przyczyniły się do wysłania CV, podajemy dział, w którym praca nas interesuje oraz oczekiwane stanowisko,

– CV wysyłane do Agencji Pracy i doradztwa personalnego – zaznaczamy jaka praca jest dla nas interesująca, w jakiej branży i na jakim stanowisku oraz dlaczego poszukujemy pracy.

3. Rozwinięcie

 • Motywacja dotycząca chęci podjęcia pracy.
 • Najważniejsze umiejętności i kwalifikacje, które nawiązują do oczekiwań pracodawcy przedstawionych w ogłoszeniu oraz doświadczenie, które nabyłeś w poprzednich miejscach pracy.
 • Zaprezentowanie korzyści wynikających z zatrudnienia właśnie Ciebie.
 • Motywacja do pracy w danej firmie, na określonym stanowisku i jakie są Twoje oczekiwania.
 • Przedstawiając swoje kwalifikacje i kompetencje pisz zgodnie z prawdą, nie dodawaj umiejętności oraz cech, których nie posiadasz. Zaprezentuj się z jak najlepszej strony, ale unikaj przesady.
 • Nie opisuj wszystkich swoich obowiązków – takie informacje powinny znaleźć się w CV. W liście motywacyjny zawieramy tylko takie informacje, które są kluczowe z perspektywy stanowiska pracy.

4. Zakończenie

 • Krótkie podsumowanie wcześniejszej treści listu.
 • Wyrażenie chęci i gotowości do bezpośredniego spotkania.
 • Zwrot końcowy (Z poważaniem, Z wyrazami szacunku).
 • Podpis (własnoręczny lub elektroniczny).
 • Lista załączników.

Pamiętaj, że list motywacyjny w pewnym stopniu odzwierciedla to, kim jesteśmy – liczy się nie tylko jego zawartość, ale również oprawa graficzna, estetyka i prostota wykonania. Unikaj zbędnych ozdobników, zadbaj o czytelność zamieszczonych w nim informacji.

5. Mile widziane:

 • Referencje – informację o nich można umieścić w CV lub w liście motywacyjnym.

W liście motywacyjnym umieszczamy je na dole strony pod podpisem, podając:

    * imię i nazwisko osoby udzielającej referencje,

    * nazwę jej stanowiska i firmę,w której razem pracowaliście,

    * numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, ewentualnie adres e-mail.

ZASADY OGÓLNE:

 • Pismo: list powinien być czytelny, napisany na komputerze, standardową czcionką w czytelnym rozmiarze. Uwzględnij akapity oraz odpowiednio rozmieść nagłówek, treść i zakończenie.
 • Za każdym razem dostosuj treść listu motywacyjnego do celu jego powstania. Powinien on odpowiadać opisowi stanowiska przedstawionemu w ogłoszeniu o pracę. Nie wysyłaj jednego szablonu listu motywacyjnego na różne stanowiska! Warto poświęcić trochę czasu i napisać dedykowany dla konkretnej firmy list, z treścią dopasowana do konkretnej oferty.
 • Nie powielaj informacji zawartych w CV, a rozwiń tylko te, które odpowiadają wymogom pracodawcy.
 • W liście motywacyjnym unikaj skrótów, sloganów, literówek, przejęzyczeń, niestaranności i przede wszystkim błędów ortograficznych! Jeśli nie masz pewności jak zapisać dane słowo – skorzystaj ze słownika. Nie przekręcaj imienia i nazwiska adresata lub nazwy stanowiska o jakie się ubiegasz.
 • Nazwa pliku, w którym zapisujesz list motywacyjny powinna składać się z Twojego imienia i nazwiska. Nie stosuj nazw nieformalnych [np. „lm taty nowe”, „lm Darka ang”] lub zbyt ogólnych [np.”lm”, „list motywacyjny”].

Wyślij CV

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji