Rekrutacja Dyrektora/Kierownika Produkcji

Go back

Rosnące koszty produkcji oraz zatrudnienia pracowników wymuszają na pracodawcach poszukiwanie specjalistów, którzy zoptymalizują procesy produkcyjne tak, aby firma była nadal konkurencyjna i stale kontrolowała koszty. Osoba obejmująca czy też piastująca już stanowisko Dyrektora/Kierownika Produkcji jest odpowiedzialna za podnoszenie wydajności/rentowności całej organizacji poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego.

Firma Work & Business Solutions od ponad 15 lat specjalizuje się w rekrutacji specjalistów związanych z szeroko rozumianym obszarem zarządzania produkcją. Współpracując z firmami produkcyjnymi zdobyliśmy cenne doświadczenie i umiejętności, które umożliwiają nam sprostanie oczekiwaniom naszych Klientów przy prowadzeniu tego typu projektów. Doświadczenie, które posiadamy nie tylko pozwala nam na efektywne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, ale również daje możliwość oferowania naszym Kandydatom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego, doskonalenia swoich kwalifikacji oraz rozwijania pasji.

Kogo poszukujemy?

Osoby, które rekrutujemy na stanowisko Dyrektora/Kierownika Produkcji powinny posiadać wykształcenie techniczne oraz przede wszystkim praktyczną wiedzę, także tą z zakresu zarządzania. Często niezbędne jest doświadczenie w konkretnej/pokrewnej branży, dzięki któremu kandydat doskonale zna specyfikę produkcji danego asortymentu. Ważne jest również doświadczenie w przeprowadzaniu wewnętrznych audytów procesów produkcyjnych, znajomość nowoczesnych metod oraz trendów w zarządzaniu procesami produkcji, umiejętność  identyfikowania „wąskich gardeł”, a także praktyczne doświadczenie w optymalizacji procesów produkcyjnych przykładowo w zakresie czasu przezbrajania maszyn i analizy awaryjności (narzędzie SMED), czy też rozpoznawania obszarów, w których może wystąpić marnotrawstwo (narzędzie MUDA).

Istotne są również cechy osobowościowe kandydatów. Dyrektor/Kierownik Produkcji powinien być osobą odpowiedzialną, samodzielną, nastawioną na rozwój, dobrze zorganizowaną, odporną na stres oraz potrafiącą w sposób efektywny zarządzać podległym zespołem pracowników. Nie powinien obawiać się wychodzenia z inicjatywą własną, ale w sposób otwarty proponować innowacyjne pomysły i rozwiązania usprawniające procesy produkcyjne.

Co jest dla nas istotne podczas prowadzenia  procesu rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektora Produkcji?

  • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków.
  • Praktyczne zastosowanie metodologii Lean Manufacturing.
  • Efektywna identyfikacja i eliminacja „wąskich gardeł”.
  • Przedstawienie przez Kandydata faktycznych działań optymalizacyjnych przeprowadzonych przez niego w obszarze produkcji.
  • Optymalizowanie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem mapowania strumienia wartości.
  • Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania.

Wynagrodzenie na stanowisku Dyrektor Produkcji oraz Kierownik Produkcji

Według danych przedstawionych przez Instytut Sedlak&Sedlak wynagrodzenie rynkowe na stanowisku Dyrektora Produkcji mieści się w przedziale 8260 PLN brutto a 17 300 PLN brutto. Mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego wynosi 12 103 PLN brutto. Około 25% najgorzej wynagradzanych osób zatrudnionych na stanowisku Dyrektora Produkcji zarabia poniżej 8260 PLN brutto. Również 25% może liczyć na zarobki powyżej 17 300 PLN brutto.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie na stanowisku Kierownika Produkcji Sedlak&Sedlak publikuje następujące dane. Przedział wynagrodzenia rynkowego to 5275 PLN brutto – 9600 PLN brutto. Około 25% zarabia poniżej 5275 PLN brutto, jak również powyżej 9600 PLN brutto.

Wynagrodzenie uzależnione jest od kilku czynników m.in. wielkości firmy, kapitału, a także stażu pracy osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie