Okresowe oceny pracownicze

Go back

System okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to najskuteczniejszy sposób określenia stopnia realizacji zadań na danym stanowisku, mierzenia efektywności i postępów rozwojowych poszczególnych pracowników oraz utrwalania należytego sposobu funkcjonowania kadry w organizacji. Jednakże rzetelna ocena pracy zatrudnionych pracowników wymaga zastosowania odpowiednich metod i narzędzi, które pozwolą na generowanie obiektywnych wniosków i rekomendacji.

System okresowych ocen pracowniczych jest to procedura polegająca na cyklicznym weryfikowaniu pracy zatrudnionych osób. Umożliwia monitorowanie sprawności i efektywności wykonywanych obowiązków i poznanie potencjału pracowników oraz ich postępów rozwojowych. Ponadto pozwala sprawdzić (w powiązaniu z opisem stanowiska pracy) czy dany pracownik spełnia wymagania kompetencyjne przypisane do zajmowanego stanowiska.

W wyniku przeprowadzenia dobrze opracowanego SOOP, kadra zarządzająca otrzymuje informacje dotyczące efektywności pracy podległych pracowników oraz ich potencjału. Wiedza ta pozwala na podjęcie istotnych decyzji kadrowych związanych z awansowaniem, przeniesieniem, zwolnieniem lub pozostawieniem pracowników na obecnie zajmowanych stanowiskach.

Efektem wdrożenia w firmie systemu okresowego oceniania jest zwiększenie wśród pracowników samodyscypliny oraz podniesienie jakości i wydajności wykonywanej pracy. Zauważalny jest również wzrost motywacji do skuteczniejszej realizacji obowiązków i do podnoszenia swoich kompetencji.

System okresowych ocen pracowniczych powinien być dopasowany do specyfiki branży, kultury organizacyjnej firmy oraz do jej wielkości. Kopiowanie systemu oceniania innych przedsiębiorstw jest rozwiązaniem nieskutecznym, które może doprowadzić do podjęcia błędnych decyzji zarządczych. Rzetelna ocena pracy, budowa konstruktywnych wniosków i zaproponowanie skutecznych zmian możliwa jest tylko dzięki indywidualnie opracowanej procedurze SOOP.

Oceny pracownicze nie muszą już być czasochłonne i kosztowne!

Możliwe jest zbudowanie prostego i skutecznego narzędzia również w wersji on line. Tego typu ocena może być przeprowadzana w powiązaniu z elementami sytemu motywacyjnego.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie