Elektroniczny System Ocen Pracowniczych

Go back

Elektroniczny System Ocen Pracowniczych (ESOP) to  narzędzie pozwalające na sprawną ocenę pracy oraz przekazywanie informacji zwrotnej pracownikom. Dzięki ESOP kadra kierownicza może dokonywać oceny pracy począwszy od rutynowej krótkookresowej oceny  (np. miesięcznej ) do oceny okresowej rocznej. Proces przeprowadzany jest za pomocą specjalnie skonfigurowanych formularzy oceny. Każdy pracownik jest oceniany na podstawie kryteriów dostosowanych do jego stanowiska.

Poza modułem Oceny Pracownicze ESOP posiada również dodatkowe funkcje, które pozwalają m.in. na zgłaszanie przez pracowników pomysłów i inicjatyw.

Rozwiązanie to powstało dzięki bogatemu doświadczeniu (15 lat) w realizacji projektów poświęconych ocenie efektywności pracy.

Możliwości ESOP:

Przeprowadzanie regularnych ocen pracowniczych. Dzięki aplikacji ESOP kadra kierownicza może dokonywać oceny pracy podwładnych i przekazywać informacje zwrotne, pozwalające ocenianym pracownikom na bardziej efektywną pracę i rozwój. System ocen W&BS ogranicza również arbitralność oceny przełożonego poprzez precyzyjne zdefiniowanie kryteriów oceny.

ESOP może również służyć jako wsparcie systemu motywacyjnego. Wynik oceny może wpływać na przydzielenie premii lub jej ograniczenie. Lista kompetencji i zadań podlegających ocenie zawiera kluczowe kryteria oceny pracownika, na podstawie których może być przyznawana premia finansowa.

Realizacja Okresowych Ocen Pracowniczych. Aplikacja ESOP umożliwia również wykonanie klasycznej oceny okresowej pracowników (wykonywanej 1 lub 2 razy w roku). W ramach systemu  przełożony ocenia podwładnego, a podwładny dokonuje samooceny. Ocena, samoocena i ocena końcowa jest przeprowadzana w oparciu o formularze ocen przygotowane indywidualnie dla danego stanowiska.

Dodatkowe funkcje ESOP np. zgłaszanie inicjatyw pracowniczych w konkretnych dziedzinach wskazanych przez pracodawcę. Mogą to być np. propozycje zmian, innowacji, optymalizacji procesów, itp.

Jak działa Elektroniczny System Ocen Pracowniczych?

– System ocen pracowniczych jest instalowany na serwerze klienta, a wszelkie wprowadzane przez niego dane pozostają w jego wyłącznej dyspozycji.

– Samodzielna administracja Systemem. Klient otrzymuje uprawnienia administracyjne i może dowolnie zmieniać, dopisywać i formatować kryteria oceny oraz pozostałe zmienne formularzy ocen pracowniczych.

– Możliwość liczenia średnich ocen uzyskanych przez pracownika lub grupę pracowników. Dostęp do statystyk pozwalających na analizę.

– Wdrożenie Elektronicznego Systemu Ocen Pracowniczych trwa od 1 do kilku dni.

– Jednorazowy koszt. Klient ponosi jednorazowy koszt oprogramowania oraz wdrożenia Systemu w organizacji.

– Możliwość rozbudowy systemu w oparciu o potrzeby klienta.

– Wsparcie naszego działu IT w przypadku potrzeby.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie