Budowa systemu motywacyjnego

Go back

Na motywację pracowników ma wpływ wiele czynników. Mogą to być pieniądze, dodatki w postaci różnego rodzaju karnetów, pakiety socjalne, itd. Wzmacnianie motywacji nie ogranicza się do działania za pomocą czynników typowo kosztowych. Próby wpływania na pracowników za pomocą nagród i kar to typowa motywacja zewnętrzna i klasyczne działania, które już nie przynoszą oczekiwanych efektów. To co działało w XIX i XX wieku już nie jest wystarczające, aby budować trwałe postawy zaangażowania po stronie pracowników. Obecnie powszechnie wiadome jest, że wzrost płacy w bardzo ograniczony sposób wpływa na wzrost efektywności pracowników. Pole działania przesuwa się na budowanie motywacji wewnętrznej pracownika, poprzez pobudzanie tych motywatorów, które mają bezpośredni wpływ na jego zaangażowanie i tym samym efektywność pracy.

Powiedzenie „pieniądze to nie wszystko” jest również zasadne w przypadku systemów motywacyjnych. Często pokutuje przekonanie, że pracowników można motywować wyłącznie finansowo uruchamiając premie i dodatki pieniężne. Istotnie motywacja za pomocą wynagrodzenia jest jedną z kluczowych i niezbędnych, jednak należy pamiętać, że nie jest wystarczająca do zatrzymania pracownika w firmie oraz determinowania zadowalającego poziomu efektywności jego pracy.
W oparciu o badania przyjmuje się, że różnica rzędu 10-15% w wynagrodzeniu nie będzie miała wpływu na zmianę pracy, pod warunkiem, że pracownik jest do niej zmotywowany i ceni sobie miejsce swojej pracy z innych powodów niż samo wynagrodzenie.
Wzmacnianie motywacji wewnętrznej jest zatem kluczowe jeśli chcemy zatrzymać pracowników w firmie, wzmacniać ich zaangażowanie w pracę i tym samym podnosić wskaźniki efektywności pracy.

Nie ma uniwersalnych systemów motywacyjnych. Każda firma na przestrzeni lat wypracowała swoją specyficzną kulturę organizacyjną, która w mniejszym lub większym stopniu wpływa na motywację pracowników. Naszym zadaniem, jako firmy doradczej, jest zdiagnozowanie obecnego poziomu motywacji pracowników oraz wskazanie tych działań, które wzmocnią motywację pracowników i zmobilizują ich do osiągania lepszych wyników w pracy.

Dysponujemy aplikacją on-line, która pozwala na pomiar poziomu motywacji pracowników oraz wskazanie kluczowych motywatorów. W oparciu o zebrany materiał i nasze doświadczenie wskazujemy działania, które wpłyną w istotny sposób na motywację Państwa kadry. Co szczególnie istotne, często oznacza to skorzystanie z motywatorów niskokosztowych lub wręcz bezkosztowych. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia możliwości współpracy.

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie