Nasze usługi:

Firma W&BS Doradztwo Personalne oferuje szereg zaawansowanych usług. Działania doradztwa personalnego, które realizuje to m.in.: rekrutacja pracowników, projekty Executive Search, Konkursy na stanowiska Kierownicze, Audyty Personalne i Organizacyjne, np. audyty działów sprzedaży. Doświadczenie i sprawdzone metody sprawiły, że usługi te są realizowane dla przedsiębiorstw prywatnych różnej wielkości, instytucji publicznych oraz dużych organizacji biznesowych.

Systemy Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP)  opracowane przez specjalistów W&BS Doradztwo Personalne stosowane są do określenia efektów pracy, stopnia realizacji założonych celów oraz postępów rozwoju kompetencji pracowników. W&BS nie tylko opracowuje narzędzia oceny pracowniczej, ale również prowadzi szkolenia z zakresu HR dla kadry kierowniczej dotyczące m.in.: przeprowadzania rozmów oceniających i wdrażania ocen pracowniczych.

Optymalizacja zatrudnienia ma na celu oszczędność środków organizacji, racjonalizację wykorzystania czasu pracy oraz wzrost efektywności pracy. W celu zdiagnozowania potrzeb i opracowania rekomendacji najskuteczniejszych rozwiązań dotyczących optymalizacji zatrudnienia, W&BS realizuje takie usługi jak np.: audyt personalny, audyt organizacyjny, testy kompetencyjne, Development Center. Każde działanie jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Audyt organizacyjny jest najlepszym rozwiązaniem dla firm, które chcą ocenić skuteczność prowadzonych działań przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz zoptymalizować zatrudnienie. Audyt organizacyjny, przeprowadzony przez firmę zewnętrzną, pozwala na obiektywną i rzetelną ocenę sytuacji, wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz zdiagnozowanie czynników wpływających na obniżenie efektywności pracy.

Audyt personalny jest to usługa skierowana do instytucji publicznych oraz firm, których celem jest poprawa efektywności pracy na poddanych audytowi stanowiskach oraz obiektywna ocena umiejętności i kompetencji pracowników. Realizuje się za pomocą np.: wywiadów strukturyzowanych, testów kompetencyjnych. Audyt personalny pozwala na optymalizację zatrudnienia, wzrost efektywności wykonywanych przez pracowników zadań oraz identyfikację ich potencjału.

W&BS Doradztwo Personalne jako jedna z niewielu firm od lat specjalizuje się w realizowaniu kompleksowych usług HR dla instytucji publicznych, biorąc pod uwagę ich specyfikę działania oraz uwarunkowania prawne. W skład tych usług wchodzą np.: audyt organizacyjny, audyt personalny, konkursy na stanowiska, systemy zarządzania personelem, szkolenia z zakresu HR,  optymalizacja zatrudnienia, oceny pracownicze, systemy motywacyjne, Development Center, Outplacament.

W&BS Doradztwo Personalne jako jedna z niewielu firm rekrutacyjnych specjalizuje się w kompleksowym przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierownicze. Rekrutacja i selekcja na te stanowiska wymaga szczególnego rodzaju metod weryfikacji kandydatów. Z naszych usług korzystają: państwowe oraz samorządowe jednostki organizacyjne, instytucje pozarządowe, spółdzielnie jak również przedsiębiorstwa prywatne.

Executive Search jest najskuteczniejszą metodą rekrutacji i selekcji pracowników, która polega na dotarciu do wyspecjalizowanych w danej dziedzinie kandydatów. Poszukując najlepszych kandydatów dla swoich Klientów W&BS Doradztwo Personalne, oprócz weryfikacji własnej bazy danych, techniką Direct Search (Headhunting) dociera do kandydatów, którzy zazwyczaj nie poszukują aktywnie pracy.