Competition for the position

Go back
Competition for the position

W&BS Doradztwo Personalne jako jedna z niewielu firm rekrutacyjnych specjalizuje się w kompleksowym przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierownicze, urzędowe, pracowników naukowych, itp.

Z naszych usług korzystają:

 • państwowe oraz samorządowe jednostki organizacyjne:
  – urzędy centralne, wojewódzkie oraz gmin i miast,
  – jednostki budżetowe (instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej, itp.)
  – państwowe szkoły wyższe,
 • instytucje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, itp.),
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

Praca nad przygotowaniem procedury konkursowej rozpoczyna się od analizy stanowiska pracy przez określenie zakresu obowiązków pracownika oraz oczekiwań przełożonych. Do tego celu służy analiza dokumentacji firmowej/organizacji, opisu stanowisk pracy, rozmowy z przełożonymi. Kluczowe znaczenie (w zależności od typu organizacji, dla której realizujemy procedurę konkursową) mają także takie dokumenty jak: ustawy regulujące nabór na stanowisko, statuty lub inne dokumenty określające ramy formalne powoływania kandydatów do pełnienia wyznaczonych funkcji.

W&BS jako firma zewnętrzna stworzyła system obiektywnej oceny kandydatów pod względem ich przygotowania do pełnienia funkcji na określonym stanowisku pracy. Umiejętności zawodowe, motywację oraz wymagane kompetencje miękkie weryfikuje poprzez:

 • przeprowadzenie pogłębionego wywiadu strukturyzowanego,
 • diagnozę narzędziami psychometrycznymi,
 • zastosowanie zadań symulacyjnych (opcjonalnie).

Korzyści wynikające z przeprowadzenia konkursu na dane stanowisko przez firmę zewnętrzną:

 • uzyskanie obiektywnych i rzetelnych informacji na temat poziomu wybranych kompetencji posiadanych przez kandydatów,
 • zdiagnozowanie cech, które mogą mieć wpływ na efektywne funkcjonowanie w organizacji,
 • zastosowanie narzędzi dobranych do potrzeb danej instytucji.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Prosimy o wysłanie zapytania na adres e-mail: info@wbspraca.pl

Nasze doświadczenie
Ponad
0
rekrutacji
Ponad
0
zatrudnonych
Ponad
0
audytów
Ponad
0
optymalizacji

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty
i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie