Raportowanie w sprzedaży

Raportowanie to jedno z kluczowych narzędzi zarządzania działem sprzedaży.Dobrze zbudowany system raportowania jest przejrzysty, prosty, nie angażuje więcej czasu handlowca niż 10-20 minut tygodniowo lub miesięcznie i stanowi źródło kluczowych informacji dla managera działu sprzedaży lub szefa firmy. 

Kluczowe pytanie to: Jak zbudować sprawny system raportowania handlowców?

Wcześniej musimy odpowiedzieć na inne pytania.

  • Jakie informacje powinien zawierać raport sprzedażowy? Czyli co handlowcy powinni raportować i jak często?
  • Czego nie powinno być w raporcie sprzedażowym?
  • Jak interpretować raporty sprzedażowe?

Każdy dział sprzedaży powinien wypracować swój wzorzec raportu dostosowany do potrzeb firmy. Możemy skonstruować optymalny format raportu sprzedażowego dla firmy kierując się potrzebami informacyjnymi kierownictwa, optymalizacją działań handlowych i dobrymi praktykami.


Jeśli uważasz, że Twój dział sprzedaży powinien działać lepiej to już teraz skontaktuj się z nami.


Wyślij zapytanie