Zwiększenie efektywności pracy

weryfikacja organizacji pracy oraz kompetencji zawodowych pracowników, rekomendacja kompleksowych działań naprawczych dostosowanych do możliwości organizacji,  zwiększenie konkurencyjności

Podwyższenie efektywności pracy, czyli działania optymalizacyjne
Przeprowadzenie audytu personalnoorganizacyjnego pozwala na diagnozę dysfunkcji, wpływa na zwiększenie wydajności w pracy, umożliwia optymalizację kosztów prowadzenia działalności i przyczynia się do zwiększenia zysków firmy. Wszystkie działania i narzędzia związane z zarządzaniem personelem powinny być spójne oraz dostosowane do potrzeb i możliwości danej organizacji. Wzorowanie się nawet na najlepszych rozwiązaniach innych firm, jest często nieskuteczne i może doprowadzić do odwrotnych skutków.

Na co możemy liczyć realizując  działania audytowe w naszej firmie? Innymi słowy, co może zweryfikować i usprawnić audyt personalno- organizacyjny?
Cele działań audytowych są dopasowane ściśle do potrzeb organizacji. Mogą to być np: analiza procesu pracy na stanowisku, weryfikacja pracy poszczególnych działów firmy, sprawdzenie efektywności systemu motywacyjnego, nałożenie korekt na procedury i wiele innych.


Podejmując się realizacji projektu dajemy gwarancję podwyższenia efektywności pracy w Państwa organizacji. Kilka pytań, które zadaje sobie szef firmy, myśląc o skorzystaniu z tego typu usługi.

Jak szybko zwraca się koszt audytu personalno-organizacyjnego?
Z naszych analiz wynika, że koszt tego typu audytu zwraca się przeciętnie po 3,5 miesiącach od wdrożenia kluczowych rekomendacji wynikających z audytu.

Ile ja (Prezes, Dyrektor) będę musiał poświęcić czasu, aby się przygotować do takiego audytu?
Patrząc realnie - jest to kilka godzin. Dysponujemy doświadczeniem, które pozwala na sprawne określenie celów audytu razem z kadrą kierowniczą oraz dobranie odpowiednich narzędzi do realizacji projektu.

Na jak długo będę musiał wyłączyć pracowników z pracy?
Na około 2-5 godzin łącznie w zależności od zakresu działań audytowych.

W jakiej postaci dostanę wyniki takiego audytu?
Format wyników jest zbudowany tak, aby w przejrzysty sposób poinformować o wnioskach z audytu dotyczących zidentyfikowanych problemów oraz zarekomendować firmie zbiór rozwiązań w postaci adekwatnych działań możliwych do wdrożenia.


Wyślij zapytanie