Zwiększenie efektywności pracy

Jedną z kluczowych składowych sukcesu organizacji jest efektywność pracy poszczególnych pracowników. Dlatego tak istotne jest, aby zatrudnieni w niej pracownicy w pełni wykorzystywali swój potencjał i umiejętności realizując wyznaczone zadania. Świadomi tego faktu pracodawcy coraz chętniej kwestię oceny efektywności oraz optymalizacji zatrudnienia zlecają firmom zewnętrznym, profesjonalnie zajmującym się  m. in. badaniem kompetencji zawodowych pracowników oraz analizą struktury zatrudnienia, itp. W&BS Doradztwo Personalne jako jedna z niewielu firm od lat specjalizuje się w proponowaniu kompleksowych rozwiązań HR zarówno dla instytucji publicznych jak i firm prywatnych.

W skład realizowanych usług wchodzą m. in.:

 • działania audytowe, których celem jest poprawa efektywności funkcjonowania poprzez usprawnienie zarządzania organizacją i jej zasobami,
 • systemy zarządzania personelem,
 • szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania.

Audyt organizacyjny - Korzyści wynikające z projektów z zakresu audytu organizacyjnego:

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia i funkcjonowania działów,
 • Ocena efektywności pracy kadry oraz współpracy wewnątrz i między działami oraz działalności organizacji,
 • Rozpoznanie słabych i mocnych stron poszczególnych działów funkcjonujących w ramach instytucji,
 • Budowanie strategii działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Rekomendacje działań mających na celu podwyższenie wydajności poszczególnych działów i stanowisk kierowniczych w firmie.

Audyt personalny - Korzyści wynikające z  projektów z zakresu audytu personalnego:

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia,
 • Rozpoznanie i wykorzystanie potencjału pracowników,
 • Ocena efektywności działania audytowanych pracowników,
 • Budowanie strategii zarządzania kadrami,
 • Rekomendacje działań mających na celu podwyższenie wydajności na poszczególnych stanowiskach pracy.

System zarządzania personelemKorzyści dla organizacji zlecającej zbudowanie systemu zarządzania personelem lub poszczególnych jego elementów: 

 • Redukcja kosztów związanych z nieefektywnym zarządzaniem,
 • Spójny sposób wprowadzania zmian w organizacji,
 • Zestaw narzędzi zwiększających efektywność działań,
 • Lepsza współpraca działów oraz kierowników na różnych poziomach zarządzania,
 • Sprawna i efektywna komunikacja,
 • Dobór nowych pracowników zgodny z faktycznymi potrzebami i możliwościami organizacji,

Szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania - Korzyści dla podmiotu zlecającego przeprowadzenie szkoleń:

 • Wzrost kompetencji zatrudnionych pracowników,
 • Zwiększenie efektywności i skuteczności w pracy,
 • Oszczędność środków organizacji,
 • Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i dopasowanie tematyki do oczekiwań Klienta,
 • Bieżąca weryfikacja nabytych umiejętności podczas prowadzonych warsztatów.

Z naszych usług korzystają:

 • przedsiębiorstwa prywatne,
 • państwowe oraz samorządowe jednostki organizacyjne,
 • instytucje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, itp.),
 • spółdzielnie.

W&BS Doradztwo Personalne świadczy również inne usługi, takie jak np.:

Do każdego projektu stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich modułów projektu.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji, szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.