Weryfikacja kandydatów

weryfikacja kompetencji, sprawdzenie wiarygodności informacji, redukcja ryzyka

Zatrudnianie nowego pracownika zawsze wiąże się z ryzykiem. W&BS Doradztwo Personalne jest firmą, która rozumiejąc ten fakt, świadczy swoim Klientom usługę Weryfikacji kandydatów.

Co daje pracodawcy profesjonalne sprawdzenie potencjalnego pracownika?

  • Potwierdzenie wiarygodności przekazywanych przez Kandydata informacji,
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z zatrudnianiem nowego pracownika,
  • Uniknięcie sytuacji szybkiego odejścia nowo zatrudnionego pracownika,
  • Zmniejszenie lub eliminacja strat związanych z ewentualnymi ponownymi rekrutacjami wynikającymi z zatrudnienia niewłaściwej osoby.

Realizacja weryfikacji kandydatów może się składać z następujących elementów:

  • Sprawdzenie referencji,
  • Weryfikacja dostępności i dyspozycyjności kandydatów,
  • Ustrukturyzowane wywiady kompetencyjne,
  • Weryfikacja wiedzy - testy wiedzy,
  • Sprawdzenie wybranych kompetencji.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie