Weryfikacja kandydatów

Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności biznesowej. W obecnych warunkach gospodarczych przed każdym przedsiębiorstwem stawiane są bardzo wysokie wymagania. Dlatego też umiejętne zarządzanie ryzykiem pracowniczym jest kluczowe, aby skutecznie wykorzystać powstające możliwości i jednocześnie uniknąć lub zminimalizować negatywne skutki napotykanych zagrożeń.

Przyjmowanie pracownika zawsze wiąże się z ryzykiem. W&BS Doradztwo Personalne jest firmą, która rozumiejąc ten fakt, świadczy swoim Klientom usługę Weryfikacji kandydatów.

Korzyści dla pracodawcy korzystającego z Weryfikacji kandydatów:

 • Sprawdzenie wiarygodności przekazywanych przez Kandydata informacji,
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z zatrudnianiem nowego pracownika,
 • Doprecyzowanie oczekiwań Klienta względem oczekiwań kandydata,
 • Uniknięcie sytuacji szybkiego odejścia nowo zatrudnionego pracownika,
 • Zmniejszenie lub eliminacja strat związanych z ewentualnymi ponownymi rekrutacjami wynikającymi z zatrudnienia niewłaściwej osoby.

Realizacja weryfikacji kandydatów może się składać z następujących elementów:

 • References checking,
 • Weryfikacja dostępności i dyspozycyjności kandydatów,
 • Ustrukturyzowane wywiady kompetencyjne,
 • Weryfikacja wiedzy - testy wiedzy,

Pracodawcy wiedzą również, że ryzyko nie kończy się w momencie zatrudnienia. Konieczna jest weryfikacja pracowników świadczących już pracę, obejmująca weryfikację wywiązywania się z powierzonych obowiązków oraz stopnia ich motywacji. W tym przypadku W&BS Doradztwo Personalne świadczy usługę Weryfikacji pracowników.

Korzyści dla pracodawcy korzystającego z Weryfikacji pracowników:

Realizacja weryfikacji pracowników może się składać z następujących elementów:

 • Ustrukturyzowane wywiady kompetencyjne,
 • Weryfikacja wiedzy - testy wiedzy,
 • Testy kompetencyjne,

Do każdego projektu stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie