Usługi HR dla instytucji publicznych

Wszystkie instytucje publiczne powinny dbać o efektywność prowadzonych działań, przestrzegając jednocześnie obowiązujących je aktów prawnych. Dlatego wymagają, aby firma zewnętrzna, realizująca usługi HR dla instytucji publicznych, znała specyfikę działania danej organizacji oraz obwarowania prawne dotyczące jej działalności. W&BS Doradztwo Personalne jako jedna z niewielu firm od lat specjalizuje się w realizowaniu kompleksowych usług HR dla instytucji publicznych.

W skład takich usług wchodzą m. in.:

 • działania audytowe, skierowane do organizacji, których celem jest poprawa efektywności funkcjonowania poprzez usprawnienie zarządzania organizacją i jej zasobami,
 • przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze, urzędnicze, pracowników naukowych, itp.,
 • systemy zarządzania personelem,
 • szkolenia z zakresu HR.

Audyt organizacyjnyKorzyści dla pracodawcy realizującego projekty z zakresu audytu organizacyjnego:

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia i funkcjonowania działów,
 • Ocena efektywności współpracy wewnątrz i między działowej oraz działalności organizacji,
 • Rozpoznanie słabych i mocnych stron poszczególnych działów funkcjonujących w ramach instytucji,
 • Budowanie strategii działania pod względem zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Rekomendacje działań mających na celu podwyższenie wydajności poszczególnych działów i stanowisk kierowniczych w firmie.

Audyt personalnyKorzyści dla pracodawcy realizującego projekty z zakresu audytu personalnego:

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia,
 • Rozpoznanie i wykorzystanie potencjału pracowników,
 • Ocena efektywności działania audytowanych pracowników,
 • Budowanie strategii zarządzania kadrami,
 • Rekomendacje działań mających na celu podwyższenie wydajności na poszczególnych stanowiskach pracy.

Konkursy na stanowiskaKorzyści dla podmiotu zlecającego przeprowadzenie konkursu na stanowisko firmie zewnętrznej:

 • Uzyskanie obiektywnych i rzetelnych informacji na temat poziomu wybranych kompetencji posiadanych przez kandydatów,
 • Zdiagnozowanie cech, które mogą mieć wpływ na efektywne funkcjonowanie w organizacji,
 • Zastosowanie narzędzi dobranych do potrzeb danej instytucji,
 • Dostęp do kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania stanowiska pracy i Klienta,
 • Bezstronność dokonywanej oceny i rzetelność wysnuwanych wniosków.

System zarządzania personelem - Korzyści dla instytucji zlecającej zbudowanie systemu zarządzania personelem lub poszczególnych jego elementów:

 • Redukcja kosztów związanych z nieefektywnym zarządzaniem,
 • Spójny sposób wprowadzania zmian w organizacji,
 • Zestaw narzędzi zwiększających efektywność działań,
 • Lepsza współpraca działów oraz kierowników na różnych poziomach zarządzania,
 • Sprawna i efektywna komunikacja,
 • Dobór nowych pracowników zgodny z faktycznymi potrzebami i możliwościami organizacji,

Szkolenia z zakresu HR - Korzyści dla podmiotu zlecającego przeprowadzenie szkoleń z zakresu HR:

 • Wzrost kompetencji zatrudnionych pracowników,
 • Zwiększenie efektywności i skuteczności w pracy,
 • Oszczędność środków organizacji,
 • Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i dopasowanie tematyki do oczekiwań Klienta,
 • Bieżąca weryfikacja nabytych umiejętności podczas prowadzonych warsztatów.

Z naszych usług korzystają:

 • państwowe oraz samorządowe jednostki organizacyjne:
  - urzędy centralne, wojewódzkie oraz gmin i miast,
  - jednostki budżetowe (instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej, itp.),
  - szkoły wyższe,
 • instytucje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, itp.),
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa prywatne.

W&BS Doradztwo Personalne świadczy dla instytucji sektora publicznego również inne usługi, takie jak np.:

Do każdego projektu stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich modułów do realizacji zadania.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji, szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie