Usługi audytowe

Firma W&BS Doradztwo Personalne specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów personalnych i audytów  organizacyjnych dla przedsiębiorstw,  instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz jednostek edukacyjnych.

Zrealizowaliśmy wiele projektów audytowych, wskazując mocne strony organizacji, które stanowią filary przedsiębiorstwa oraz obszary, które wymagają poprawy. W wyniku  przeprowadzonych audytów pracodawcy mogli zwiększyć efektywność pracy podwładnych oraz zoptymalizować koszty pracownicze.

W&BS Doradztwo Personalne przeprowadza każdy projekt audytowy kompleksowo poprzez analizę potrzeb, opracowanie polityki informacyjnej, planowanie i wdrożenie działań oraz sporządzanie raportów zawierających wnioski wraz z rekomendacjami. Stosowane narzędzia są indywidualnie dobierane do potrzeb i specyfiki organizacji.    

Dowodem profesjonalnego i rzetelnego przeprowadzania usług audytowych są referencje udzielone przez naszych Klientów.

W ramach usług doradztwa personalnego i organizacyjnego oferujemy usługi w takim zakresie jak:


Co według nas wyróżnia dobrą firmę świadczącą usługi audytowe?

Kadra: Zleceniodawcy zgłaszając się do firmy zajmującej się doradztwem organizacyjnym oczekują, że za powierzone zadania będą odpowiedzialne doświadczone i wykwalifikowane osoby. Bez profesjonalistów nie byłoby możliwe zrealizowanie żadnego zlecania. Ważne więc, aby stanowiska w tego rodzaju firmach były obsadzane przez specjalistów z powołaniem.

Referencje: Profesjonalnie wykonane zlecenie zapewnia wiele obopólnych korzyści - zarówno pracodawca jaki i pracownicy otrzymują pełen obraz sytuacji personalnej w organizacji oraz informacje dotyczące możliwości podwyższenia efektywności pracy i rekomendacje związane z eliminowaniem czynników osłabiających skuteczność działania. Firma świadcząca profesjonalne usługi audytowe otrzymuje natomiast referencje. Właśnie one są ważnym dowodem sprawności firmy i pomagają potencjalnym Klientom na przekonanie się i skorzystanie z jej usług.

Okres świadczenia usług: Liczba lat realizacji usług audytowych przez firmę zajmującą się doradztwem organizacyjnym, przekłada się na doświadczenie, które przez ten czas zyskała. Długoletnia działalność samej firmy implikuje również fakt stałego jej doskonalenia i aktualizowania wiedzy i zdobywania umiejętności, tak by ciągle była w stanie pomagać pracodawcom w stale zmieniających się warunkach rynkowych. 

Procedury: To zbiory praktycznych narzędzi tworzonych na potrzeby danego projektu, które ułatwiają i usprawniają przeprowadzanie projektów audytowych i konkursów na stanowiska.

Elastyczność: Umiejętność dopasowania narzędzi oraz procedur i sposobu pracy do specyfiki organizacji, a także oczekiwań pracodawcy jest niezwykle istotna w celu rzetelnej diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, aby firma świadcząca usługi audytowe potrafiła dopasować działania do potrzeb danej instytucji.

Poufność: Wszelkie działania, podejmowane przez firmy realizujące projekty w zakresie doradztwa organizacyjnego, muszą być objęte tajemnicą handlową. Oznacza to, że otrzymane od Klienta dokumenty i informacje, zarówno pisemne jak i ustne, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!