Usługi audytowe

Firma W&BS Doradztwo Personalne specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów personalnych i audytów  organizacyjnych dla przedsiębiorstw,  instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz jednostek edukacyjnych.

Przystępują do realizacji projektu audytowego analizujemy potrzeby, formułujemy politykę informacyjną dla pracowników, planujemy szczegółowo wszystkie działania.

Powierzając firmie W&BS realizację audytu, Klient otrzymuje:

  • Raport zawierający rekomendacje dotyczące możliwości zoptymalizowania procesów pracy, poprawy efektywności i wydajności realizowanych przez poszczególne działy zadań,
  • Wskazanie działań usprawniających i naprawczych dostosowanych do możliwości organizacji,
  • Wskazanie czynników utrudniających efektywną realizację założonych celów,
  • Charakterystykę działów zawierającą m.in. rozpoznanie mocnych i słabych stron, ocenę wydajności oraz współpracy wewnętrznej i międzydziałowej,
  • Ocenę kadry kierowniczej dotyczącą umiejętności zarządzania działem,
  • Profile pracowników zawierające m.in. mocne i słabe strony, ocenę efektywności pracy, umiejętności interpersonalne,
  • Opinię dotyczącą predyspozycji pracowników pod kątem zajmowanych stanowisk bądź pozycji, na które aspirują,
  • Ocenę kompetencji zawodowych, motywacji oraz potencjału pracowników,
  • Zalecenia dotyczące kierunku rozwoju poszczególnych pracowników w strukturze firmy,

Dowodem profesjonalnego i rzetelnego przeprowadzania usług audytowych są referencje udzielone przez naszych Klientów.

Oferujemy usługi w takim zakresie jak:

Do każdego projektu stosujemy indywidualne podejście, dobierając właściwe narzędzia i sposób postępowania.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.


Wyślij zapytanie