Systemy motywacyjne

wzrost zaangażowania pracowników, wzrost efektywności,
zwiększenie konkurencyjności, zwiększenie zysku przedsiębiorstwa

System motywacyjny opracowany przez W&BS jest uporządkowanym zbiorem narzędzi, które służą podniesieniu efektywności pracy oraz kwalifikacji i umiejętności pracowników.  

Powierzając firmie W&BS opracowanie systemu motywacyjnego, Klient otrzymuje: 

 • Raport zawierający informacje dotyczące czynników motywujących pracowników,
 • Ocenę poziomu motywacji pracowników,
 • Wskazanie pozapłacowych elementów motywacyjnych,
 • Rekomendacje dotyczące finansowych motywatorów wraz z określeniem ich wartości.

Formy motywacji są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości firmy.

Podstawowe korzyści płynące z wprowadzenia systemu motywacyjnego:

 • Zmniejszenie zjawiska rotacji wśród najbardziej efektywnych pracowników,
 • Podniesienie efektywności i jakości pracy,
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w wykonywane zadania,
 • Modelowanie pożądanych postaw i standardów jakości pracy w firmie,
 • Zwiększenie samodyscypliny pracowników,
 • Wzrost zadowolenia i satysfakcji pracowników,

Zaprojektowanie systemu motywacyjnego składa się z następujących etapów:

 • Etap I – ocena sytuacji oraz zbadanie czynników motywacyjnych,
 • Etap II – opracowanie zasad skutecznego motywowania właściwego dla danej organizacji,
 • Etap III – sporządzenie raportu zawierającego rekomendowane działania.

Do opracowania systemu motywacyjnego stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza sytuacji w organizacji pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich metod i technik do realizacji zadania.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie