Poufność

Wszelkie działania, podejmowane przez W&BS Doradztwo Personalne w celu realizacji projektów doradztwa personalnego na rzecz naszych Klientów, są objęte tajemnicą handlową. Oznacza to, że wszelkie otrzymane od Klienta dokumenty i informacje, zarówno pisemne jak i ustne, mają charakter poufny i stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

Poufność jest gwarantowana dodatkowo odpowiednimi zapisami umowy.