Porady

Jak napisać CV?

Jak napisać CV?

Życiorys zawodowy, czyli Curriculum Vitae to najważniejszy dokument w procesie rekrutacji. Jest to często jedyna szansa na zwrócenie uwagi na swoja aplikację, a co za tym idzie na otrzymanie oferty pracy. Na podstawie CV bowiem rekruter podejmuje decyzję o tym, którego Kandydata zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Źle napisane CV może przekreślić szanse nawet najlepiej wykwalifikowanego pracownika. Dlatego tak ważne jest, abyś przygotował CV starannie, postępując według kilku prostych zasad:

Prawidłowo skonstruowane CV zawiera:

 1. Dane personalne oraz kontaktowe:
  • Imię i nazwisko
  • Data urodzenia
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Adres email
 2. Upewnij się, że zamieszczane przez Ciebie dane kontaktowe są poprawne i aktualne! W przeciwnym razie nawet najszczersze chęci rekrutera nic nie wskórają.

 3. Doświadczenie zawodowe:
  • Okres zatrudnienia /data rozpoczęcia i zakończenia pracy/
  • Nazwa pracodawcy
  • Zajmowane stanowisko
  • Zakres obowiązków
  • Ewentualne sukcesy, osiągnięcia
  • Branża
 4. - Wpisz datę rozpoczęcia i zakończenia pracy z dokładnością do miesiąca.

  - Kolejne miejsca pracy zaprezentuj chronologicznie, zaczynając od aktualnego/ostatniego miejsca zatrudnienia, a kończąc na najwcześniejszym.

  - Opisz dokładnie i rzeczowo zakres prac wykonywanych na poszczególnych stanowiskach. Pamiętaj, że sporządzony przez Ciebie opis to, na początkowym etapie rekrutacji, jedyne źródło informacji na temat Twoich umiejętności. Zachowaj dbałość o szczegóły! Jeżeli awansowałeś - uwzględnij tę informację w opisie obowiązków!

  - Zaprezentuj się od jak najlepszej strony, napisz o swoich osiągnięciach, które wyróżniają Cię jako kandydata na dane stanowisko.

 5. Wykształcenie:
  • Data rozpoczęcia i zakończenia nauki
  • Nazwa i lokalizacja szkoły/uczelni
  • Kierunek studiów, specjalizacja
  • Uzyskany tytuł

 6. Ukończone kursy, szkolenia; uzyskane certyfikaty oraz uprawnienia:
  • Data uczestnictwa
  • Tematyka
  • Instytucja organizująca
  • Ilość godzin szkoleniowych 

 7. Umiejętności:
  • Językowe
  • Techniczne
  • Organizacyjne
  • Społeczne
  • Inne
 8. - Podsumowując swoje CV warto wyszczególnić konkretne umiejętności i predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku, na które aplikujesz. Mogą to być:

  * umiejętności językowe czyli stopień znajomości języków obcych [nie określaj swojej znajomości języka polskiego!] - pamiętaj, żeby realnie oceniać swoje umiejętności językowe, [np. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym umożliwia przeprowadzenie prostej rozmowy telefonicznej]

  * umiejętności techniczne [np. znajomość dokumentacji oraz rysunku technicznego, czy umiejętność obsługi konkretnych narzędzi, programów komputerowych],

  *umiejętności organizacyjne [np. rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie efektywnością pracy podległych pracowników],

  *społeczne [np. komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, bezkonfliktowość] oraz

  *inne umiejętności, czyli umiejętności niesklasyfikowane do wcześniejszych grup [np. posiadane kategorie prawa jazdy].

 9. Zainteresowania
 10. - Prezentacja Twojej osoby nie powinna ograniczać się jedynie do aspektów zawodowych, czy profesjonalnych. Warto zamieścić w CV akcent nieformalny, jak niebanalne hobby, czy zainteresowanie. Należy jednak pamiętać, że Pracodawca również może okazać się zapalonym numizmatykiem lub fanem rumuńskiego kina grozy. Warto mieć to na uwadze, by nie zostać nakrytym na zbytniej fantazji w opisie swoich zainteresowań!

 11. Klauzula o ochronie danych osobowych:
 12. W CV koniecznie zamieść poniższą klauzulę:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych, w tym danych osobowych, przez firmę Work & Business Solutions z siedzibą w Krakowie, ul. Grochowa 7, z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie    z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane udostępniam dobrowolnie oraz mam świadomość, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania."

  Brak takiej klauzuli uniemożliwia Ci uczestnictwo w procesie rekrutacji.

  Zredagowanie własnego CV z pewnością ułatwi wykorzystanie gotowych szablonów lub kreatorów.

  Przygotowaliśmy dla Ciebie formularz CV, jeżeli chcesz z niego skorzystać przygotowując swój życiorys, kliknij, aby pobrać plik

  Możesz przesłać CV używając adresu mailowego zawartego w ofercie pracy lub jeśli jesteś inżynierem możesz zapisać się w naszej bazie inżynierów, co pozwoli na szybsze odszukanie Twojej aplikacji.


  ZASADY OGÓLNE:

 • Długość CV: dobrze napisane CV nie musi ograniczać się do jednostronicowego dokumentu. Może być ono dłuższe, ale należy pamiętać, że CV powinno być dokumentem zwięzłym, który zawiera wszystkie wymagane informacje.
 • W CV podawaj jedynie prawdziwe informacje.
 • Pamiętaj, że CV to Twoja wizytówka - liczy się nie tylko jego zawartość, ale również oprawa graficzna, estetyka i prostota wykonania. Unikaj zbędnych ozdobników, zadbaj o czytelność zamieszczonych w nim informacji.
 • Warto w CV umieścić zdjęcie - unikaj jednak tych nieformalnych, czy, co gorsza, w towarzystwie osób trzecich. Pracodawcy w zupełności wystarczy Twoje zdjęcie w formacie legitymacyjnym na jasnym, gładkim tle.
 • Unikaj literówek, przejęzyczeń, niestaranności i przede wszystkim błędów ortograficznych! Jeśli nie masz pewności jak zapisać dane słowo - skorzystaj ze słownika. 
 • Nie przesyłaj CV w języku obcym, którym się nie posługujesz - błędnie sugerujesz tym samym znajomość tego języka.
 • Nazwa pliku, w którym zapisujesz CV powinna składać się z Twojego imienia i nazwiska. Nie stosuj nazw nieformalnych [np. "cv taty nowe", "cv Darka ang"] lub zbyt ogólnych [np."cv", "życiorys", "sivi"].
 • Unikaj sytuacji, gdy adres mailowy, z którego wysyłasz aplikację jest nieformalny [np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ] lub niestosowny [np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ].

Stosując się do powyższych zasad, zwiększysz swoje szanse na sukces w pierwszym etapie rekrutacji!

Jak napisać list motywacyjny?

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny jest nazywany inaczej podaniem o pracę. Jest on uzupełnieniem CV. Celem listu motywacyjnego jest przedstawienie naszych najlepszych stron, pokazanie pracodawcy jakie jest nasze zainteresowanie daną ofertą pracy, a także zaprezentowanie predyspozycji do wykonywania jej.

List motywacyjny składa się z dwóch części:

 • W pierwszej części należy przedstawić swoją osobę oraz podać cel wysłania listu motywacyjnego.
 • W drugiej części prezentujemy pracodawcy nasze kwalifikacje, które są zbieżne z poszukiwanym profilem kandydata oraz uzasadniamy, dlaczego jesteśmy najlepszą osobą na dane stanowisko pracy.

Prawidłowo skonstruowany List Motywacyjny ma następujący układ:

List powinien być zwięzły i rzeczowy. Nie powinien przekraczać jednej strony A4.

 1. Nagłówek
  • Miejsce i data napisania listu motywacyjnego (prawy górny róg).
  • Imię i nazwisko wraz z danymi kontaktowymi osoby aplikującej - lewy górny róg.
  • Nazwa i adres firmy, do której piszemy list oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za daną rekrutację (jeżeli jest ona podana) - niżej po prawej stronie.
  • Zwrot grzecznościowy: Szanowni Państwo - jeśli nie wiemy, kto odpowiada za rekrutację lub w przeciwnym wypadku Szanowna/y Pani/e.
 2. Wstęp
  • Przedstawienie swojej osoby.
  • Podanie celu napisania i przesłania listu:
 3. - w nawiązaniu do ogłoszenia umieszczonego na portalu, w gazecie lub w innych środkach przekazu - podajemy nazwę źródła, datę ogłoszenia oraz nazwę stanowiska,

  - jeżeli nie nawiązujemy do ogłoszeni a- powołujemy się na atuty firmy, które przyczyniły się do wysłania CV, podajemy dział, w którym praca nas interesuje oraz oczekiwane stanowisko,

  - CV wysyłane do Agencji Pracy i doradztwa personalnego - zaznaczamy jaka praca jest dla nas interesująca, w jakiej branży i na jakim stanowisku oraz dlaczego poszukujemy pracy.

 4. Rozwinięcie
  • Motywacja dotycząca chęci podjęcia pracy.
  • Najważniejsze umiejętności i kwalifikacje, które nawiązują do oczekiwań pracodawcy przedstawionych w ogłoszeniu oraz doświadczenie, które nabyłeś w poprzednich miejscach pracy.
  • Zaprezentowanie korzyści wynikających z zatrudnienia właśnie Ciebie.
  • Motywacja do pracy w danej firmie, na określonym stanowisku i jakie są Twoje oczekiwania.
 5. - Przedstawiając swoje kwalifikacje i kompetencje pisz zgodnie z prawdą, nie dodawaj umiejętności oraz cech, których nie posiadasz. Zaprezentuj się z jak najlepszej strony, ale unikaj przesady.

  - Nie opisuj wszystkich swoich obowiązków - takie informacje powinny znaleźć się w CV. W liście motywacyjny zawieramy tylko takie informacje, które są kluczowe z perspektywy stanowiska pracy.

 6. Zakończenie
  • Krótkie podsumowanie wcześniejszej treści listu.
  • Wyrażenie chęci i gotowości do bezpośredniego spotkania.
  • Zwrot końcowy (Z poważaniem, Z wyrazami szacunku).
  • Podpis (własnoręczny lub elektroniczny).
  • Lista załączników.

Pamiętaj, że list motywacyjny w pewnym stopniu odzwierciedla to, kim jesteśmy - liczy się nie tylko jego zawartość, ale również oprawa graficzna, estetyka i prostota wykonania. Unikaj zbędnych ozdobników, zadbaj o czytelność zamieszczonych w nim informacji.

Mile widziane:

 • Referencje – informację o nich można umieścić w CV lub w liście motywacyjnym. 

W liście motywacyjnym umieszczamy je na dole strony pod podpisem, podając:

    * imię i nazwisko osoby udzielającej referencje,

    * nazwę jej stanowiska i firmę,w której razem pracowaliście,

    * numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, ewentualnie adres e-mail.


ZASADY OGÓLNE:

  • Pismo: list powinien być czytelny, napisany na komputerze, standardową czcionką w czytelnym rozmiarze. Uwzględnij akapity oraz odpowiednio rozmieść nagłówek, treść i zakończenie.
  • Za każdym razem dostosuj treść listu motywacyjnego do celu jego powstania. Powinien on odpowiadać opisowi stanowiska przedstawionemu w ogłoszeniu o pracę. Nie wysyłaj jednego szablonu listu motywacyjnego na różne stanowiska! Warto poświęcić trochę czasu i napisać dedykowany dla konkretnej firmy list, z treścią dopasowana do konkretnej oferty.
  • Nie powielaj informacji zawartych w CV, a rozwiń tylko te, które odpowiadają wymogom pracodawcy.
  • W liście motywacyjnym unikaj skrótów, sloganów, literówek, przejęzyczeń, niestaranności i przede wszystkim błędów ortograficznych! Jeśli nie masz pewności jak zapisać dane słowo - skorzystaj ze słownika. Nie przekręcaj imienia i nazwiska adresata lub nazwy stanowiska o jakie się ubiegasz.
  • Nazwa pliku, w którym zapisujesz list motywacyjny powinna składać się z Twojego imienia i nazwiska. Nie stosuj nazw nieformalnych [np. "lm taty nowe", "lm Darka ang"] lub zbyt ogólnych [np."lm", "list motywacyjny"].


  Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?

  Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?

  Gdy zostaniesz zaproszony na rozmowę rekrutacyjną przygotuj się do niej merytorycznie, psychicznie oraz fizycznie. Im lepiej będziesz przygotowany, tym większą masz szansę, aby odnieść sukces.

  1. Umówienie się na spotkanie:
  2. Po wysłaniu aplikacji staraj się być dostępny pod telefonem komórkowym. Gdy zadzwoni konsultant, który chce umówić się z Tobą na rozmowę rekrutacyjną, zapisz wszystkie niezbędne informacje: nazwę i adres firmy, godzinę spotkania oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej spotkanie.

  3. Ponowne zapoznanie się z ogłoszeniem.
  4. Przed rozmową rekrutacyjną jeszcze raz zapoznaj się z ogłoszeniem o pracę, na które aplikowałeś – sprawdź, jakie wymagania stawia pracodawca i jakiej szuka osoby. Zastanów się ile kryteriów z ogłoszenia spełniasz oraz czego brakuje w Twoim doświadczeniu i w jaki sposób je obronisz.  Usystematyzuj własne doświadczenia zawodowe i zastanów się nad tym, co chcesz się o sobie powiedzieć i co jest Twoim zdaniem najistotniejsze.

  5. Informacje o firmie potencjalnego pracodawcy.
  6. Przed spotkaniem warto odwiedzić stronę internetową firmy, do której zostaliśmy zaproszeni, znaleźć informacje o niej w internecie, prasie lub wśród obecnych pracowników danej organizacji, aby zgłębić dodatkową wiedzę o instytucji. Na rozmowach rekrutacyjny bardzo często pada pytanie: "Co Pan/i wie o naszej firmie”? Warto więc przygotować sobie kilka informacji o instytucji, aby udowodnić dużą motywację do podjęcia pracy, o którą się ubiegamy, a także uzasadnić powód chęci związania się z danym pracodawcą.

  7. Znajomość języka obcego
  8. Jeżeli w ogłoszeniu pracodawca zaznaczył bardzo dobrą lub biegłą znajomość języka obcego, należy się przygotować, że rozmowa może odbyć się w określonym języku. Warto jest wtedy opowiedzieć sobie o własnych doświadczeniach i oczekiwaniach w tym języku, by przygotować sobie odpowiednie słownictwo i nie rozpraszać swojej uwagi bezpośrednio na rozmowie. Dobrze jest także przypomnieć sobie zwroty formalne i grzecznościowe oraz słownictwo specjalistyczne, które może być przydatne podczas rozmowy.

  9. Przygotowanie pytań.
  10. Przed rozmową przygotuj sobie pytania, które chciałbyś zadać, aby poznać więcej szczegółów dotyczących określonego stanowiska pracy lub uzyskać dodatkowe informacje o firmie.

   Pamiętaj, że zadając pytania na koniec rozmowy potwierdzasz zainteresowanie oraz motywację do podjęcia pracy w danej firmie.

  11. Dokumenty
  12. Zabierz ze sobą kopie CV (najlepiej w ilości odpowiadającej przewidywanej przez ciebie liczbie rozmówców). Przygotuj wymagane lub mile widziane na danym stanowisku pracy certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, portfolio (jeżeli jest wymagane), itp. Jeżeli pracodawca poprosi Cię o jakieś dodatkowe dokumenty, także zabierz je z sobą.

  13. Ubiór
  14. Na rozmowie jesteśmy oceniani także poprzez nasz wygląd zewnętrzny, dlatego ważne jest, aby zadbać o własny wizerunek. Na rozmowę należy ubrać się w strój biznesowy, tzn: panie – gustowny kostium; panowie – garnitur. Ważnym elementem garderoby są także buty – powinny być eleganckie i czyste! Brakiem profesjonalizmu jest ubieranie butów odsłaniających stopę (sandały, klapki itp.) Pamiętaj, by buty zakrywały stopę (piętę i palce) i pasowały kolorystycznie do reszty ubioru.

   Na rozmowę kwalifikacyjną ubierz się skromnie, ale elegancko i nie przesadź z dodatkami (duże broszki, korale czy paski w krzykliwych kolorach).

  15. Punktualność
  16. Na rozmowę rekrutacyjną nie możesz się spóźnić! Pamiętaj, że rozmowa może być jedyną szansą, żeby przedstawić się i pokazać pracodawcy z jak najlepszej strony. Jeżeli z przyczyn losowych możesz się spóźnić na spotkanie, zadzwoń do pracodawcy i poinformuj o zaistniałej sytuacji. Nie przychodź na spotkanie zbyt wcześnie, bo możesz być odebrany jako osoba niezorganizowana. Optymalny czas przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną to 5 - 15 minut przed wyznaczonym czasem.