Polityka personalna

Określenie strategii zarządzania personelem wpływa na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawę efektywności pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, a kadrę zarządzającą wspomaga w diagnozowaniu sukcesów, a także niepowodzeń na płaszczyźnie kadrowej. 

W&BS Doradztwo Personalne od wielu lat zajmuje się kompleksowym opracowywaniem i wdrażaniem polityki kadrowej w organizacjach. 

W skład systemu zarządzania personelem przygotowywanego przez W&BS mogą wchodzić takie działania jak:

Korzyści dla organizacji posiadającej spójny system zarządzania:

 • Zwiększenie wydajności pracy,
 • Jednolity format odpowiedzialności, zadań i wymagań obowiązujących na każdym ze stanowisk pracy,
 • Powiązanie ze sobą różnych procesów kadrowych w organizacji,
 • Lepsza współpraca kierowników na różnych poziomach zarządzania,
 • Przejrzysty sposób wprowadzania zmian w organizacji,
 • Sprawna i efektywna komunikacja,
 • Dobór nowych pracowników zgodny z faktycznymi potrzebami i możliwościami organizacji,
 • Obiektywność i rzetelność prowadzenia procesów oceny pracowniczej oraz identyfikacji  zaangażowanych pracowników,
 • Przejrzystość systemu wynagrodzeń, który jest zależny od faktycznego zakresu odpowiedzialności i wydajności pracowników,
 • Możliwość planowania ścieżek kariery,
 • Świadomość celów i strategii organizacji oraz przełożenie ich na wszystkie szczeble zarządzania.

System zarządzania personelem powinien być zbudowany przez doświadczonych specjalistów, których oprócz wiedzy teoretycznej, charakteryzuje doświadczenie praktyczne w tym zakresie.  W&BS Doradztwo Personalne opracowuje poszczególne elementy, uwzględniając indywidualną specyfikę funkcjonowania Klienta.

W wyniku przygotowania przez W&BS systemu zarządzania personelem, Klient otrzymuje:

 • Opracowane cele strategiczne i operacyjne polityki kadrowej,
 • Narzędzia wykorzystywane w poszczególnych elementach strategii personalnej wraz z instrukcją ich wykorzystania,
 • Materiały szkoleniowe przedstawione podczas warsztatów przygotowujących kadrę managerską do korzystania z opracowanych rozwiązań,
 • Raporty dotyczące przeprowadzonych działań.

Poszczególne czynności procesu tworzenia systemu zarządzania personelem dostosowane są ściśle do specyfiki danej firmy.

Opracowanie systemu zarządzania personelem składa się z następujących etapów:

 • Etap I - analiza potrzeb firmy, określenie oczekiwanych efektów, 
 • Etap II – wybór i przygotowanie odpowiednich dla danego przedsiębiorstwa działań,
 • Etap III (opcjonalny) – warsztaty i szkolenia z zakresu HR, praktycznie przygotowujące kadrę managerską do korzystania z opracowanych systemów i narzędzi,
 • Etap IV – sporządzenie raportu końcowego.
 • Etap V (opcjonalny) - monitoring poszczególnych elementów systemu zarządzania personelem.

Do każdego projektu stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania i sposób ich opracowywania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich narzędzi do realizacji zadania. 

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta możliwe jest przeprowadzenie wszystkich lub wybranych działań. 

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie