Optymalizacja zatrudnienia

Optymalizacja zatrudnienia polega na dostosowywaniu zasobów kadrowych do specyfiki danej firmy i potrzeb rynkowych. Dobrze przygotowany i odpowiednio zrealizowany proces racjonalizacji zasobów ludzkich,  pozwoli na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów kadrowo-płacowych, a przez to wzrost efektywności i skuteczności prowadzonych działań. 

Work & Business Solutions świadczy usługi umożliwiające optymalizację struktury, wielkości zatrudnienia oraz kosztów zatrudnienia. 

W ramach realizacji projektu optymalizacji zatrudnienia firma W&BS Doradztwo Personalne może przeprowadzić takie działania jak:

Korzyści dla organizacji wynikające z przeprowadzenia optymalizacji zatrudnienia:

 • Oszczędności środków organizacji,
 • Lepsze wykorzystanie czasu pracy,
 • Wzrost efektywności pracy,
 • Skuteczniejsza współpraca kierowników na różnych poziomach zarządzania i pracowników różnych działów,
 • Rekrutacja nowych pracowników zgodna z faktycznymi potrzebami i możliwościami organizacji,
 • Zmniejszenie rotacji pracowników,
 • Sprawna i efektywna komunikacja.

Poszczególne czynności projektu optymalizacji zatrudnienia dostosowane są ściśle do specyfiki danej firmy.

Powierzając firmie W&BS optymalizację zatrudnienia, Klient otrzymuje:

 • Raport podsumowujący wyniki analiz, przeprowadzanych wywiadów, wyniki testów oraz obserwacji pracowników na ich stanowiskach pracy wraz ze wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi,
 • Rekomendacje dotyczące możliwości obniżenia kosztów pracy wraz z optymalizacją wykorzystania czasu pracy,
 • Wskazanie czynników utrudniających efektywną realizację założonych celów, 
 • Wskazanie działań usprawniających funkcjonowanie organizacji,
 • Opracowane narzędzia wraz z instrukcją ich wykorzystania.

Opracowanie systemu optymalizacji zatrudnienia składa się z następujących etapów:

 • Etap I – analiza obecnej sytuacji firmy,
 • Etap II – identyfikacja dysfunkcji w organizacji,
 • Etap III – opracowywanie rekomendowanych działań odnoszących się do wielkości i struktury zatrudnienia.

Do każdego projektu stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania i sposób ich opracowywania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Możliwe jest opracowywanie wszystkich elementów projektu lub ich części, w zależności od potrzeb Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie oraz rozmowa z osobami decyzyjnymi pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich narzędzi do realizacji zadania.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.


Wyślij zapytanie