Okresowe oceny pracownicze

System okresowych ocen pracowniczych (SOOP) to najskuteczniejszy sposób określenia stopnia realizacji zadań na danym stanowisku, mierzenia efektywności i postępów rozwojowych poszczególnych pracowników oraz utrwalania należytego sposobu funkcjonowania kadry w organizacji. Jednakże rzetelna ocena pracy zatrudnionych pracowników wymaga zastosowania odpowiednich metod i narzędzi, które pozwolą na generowanie obiektywnych wniosków i rekomendacji. 

System okresowych ocen pracowniczych jest to procedura polegająca na cyklicznym weryfikowaniu pracy zatrudnionych osób. Umożliwia to monitorowanie sprawności i efektywności wykonywanych obowiązków i poznanie potencjału pracowników oraz ich postępów rozwojowych. Pozwala ponadto sprawdzić (w powiązaniu z opisem stanowiska pracy) czy dany pracownik spełnia wymagania kompetencyjne przypisane do zajmowanego stanowiska.

W wyniku przeprowadzenia dobrze opracowanego SOOP, kadra zarządzająca otrzymuje informacje dotyczące efektywności pracy podległych pracowników oraz ich potencjału. Wiedza ta pozwala na podjęcie istotnych decyzji kadrowych związanych z awansowaniem, przeniesieniem, zwolnieniem lub pozostawieniem pracowników na obecnie zajmowanych stanowiskach. 

Efektem wdrożenia w firmie systemu okresowego oceniania jest zwiększenie wśród pracowników samodyscypliny oraz podniesienie jakości i wydajności wykonywanej pracy. Zauważalny jest również wzrost motywacji do skuteczniejszej realizacji obowiązków i do podnoszenia swoich kompetencji.

System okresowych ocen pracowniczych powinien być dopasowany do specyfiki branży, kultury organizacyjnej i wielkości firmy. Kopiowanie systemu oceniania innych przedsiębiorstw jest rozwiązaniem nieskutecznym, które może doprowadzić do podjęcia błędnych decyzji zarządczych. Rzetelna ocena pracy, budowa konstruktywnych wniosków i zaproponowanie skutecznych zmian możliwa jest tylko dzięki indywidualnie opracowanej procedurze SOOP.

Oceny pracownicze nie muszą już być czasochłonne i kosztowne!

Możliwe jest zbudowanie prostego i skutecznego narzędzia również w wersji on line. Tego typu ocena może być przeprowadzana w powiązaniu z elementami sytemu motywacyjnego.


Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie