Motywowanie pracowników

Pozycja rynkowa każdego przedsiębiorstwa w znacznym stopniu zależy od zaangażowania kadry. Pracownik, który jest zmotywowany aktywnie dąży do realizacji celów całej firmy. To wpływa na wzrost konkurencyjności i zwiększenie zysków organizacji.

Niestety w wielu firmach stosowany system motywacyjny jest nieskuteczny. Najczęstszym błędem popełnianym przy motywowaniu pracowników, jest kopiowanie systemu z innych przedsiębiorstw, niedopasowanie do potrzeb organizacji lub brak jasnych procedur stosowania motywatorów. To sprawia, że wśród pracowników rośnie niezadowolenie i frustracja związana z wykonywaną pracą, swoje obowiązki wykonują niechętnie, a ich wydajność zdecydowanie spada. Ma to negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a jego rozwój jest hamowany.

W celu wdrożenia skutecznego systemu motywacyjnego, najlepiej jest skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy opracują system, dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości  danego przedsiębiorstwa. To przyczyni się do zwiększenia efektywności firmy, a w konsekwencji, pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej.