Konkurs na stanowisko

rzetelna weryfikacja kandydatów, pełna ocena kompetencji, rekomendacja najlepszych kandydatów, postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami

W&BS Doradztwo Personalne jako jedna z niewielu firm rekrutacyjnych specjalizuje się w kompleksowym przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierownicze w spółkach prywatnych, stanowiska urzędnicze, pracowników naukowych, itp. Rekrutacja i selekcja na te stanowiska wymaga bowiem szczególnego rodzaju metod weryfikacji kandydatów.

Z naszych usług przeprowadzania konkursów na stanowiska korzystają:

 • Państwowe oraz samorządowe jednostki organizacyjne:
  urzędy centralne, wojewódzkie oraz gmin i miast,
  jednostki budżetowe (instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej, itp.)
  państwowe szkoły wyższe,
 • Instytucje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, itp.),
 • Spółdzielnie,
 • Przedsiębiorstwa prywatne.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia konkursu na stanowisko przez firmę zewnętrzną:

 • Dostęp do kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania stanowiska pracy i Klienta,
 • Uzyskanie obiektywnych i rzetelnych informacji na temat poziomu wybranych kompetencji posiadanych przez kandydatów,
 • Zdiagnozowanie cech i kompetencji pracowników, które mogą mieć wpływ na efektywniejsze funkcjonowanie w organizacji,
 • Bezstronność dokonywanej oceny i rzetelność wysnuwanych wniosków,
 • Zastosowanie narzędzi dobranych do potrzeb danej instytucji.

Kluczowe znaczenie (w zależności od typu organizacji, dla której realizujemy procedurę konkursową) mają także takie dokumenty jak: ustawy regulujące nabór na stanowisko, statuty lub inne dokumenty określające ramy formalne powoływania kandydatów do pełnienia wyznaczonych funkcji.

W&BS jako firma zewnętrzna stworzyła system obiektywnej oceny kandydatów pod względem ich przygotowania do pełnienia funkcji na określonym stanowisku pracy. Umiejętności zawodowe, motywację oraz wymagane kompetencje miękkie weryfikuje poprzez:

 • Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów strukturyzowanych,
 • Weryfikację wiedzy merytorycznej,
 • Zdiagnozowanie testami kompetencyjnymi,
 • Zastosowanie zadań symulacyjnych (opcjonalnie).

Praca nad przygotowaniem procedury konkursowej  przebiega wg następujących etapów:

 • Analiza dokumentacji firmowej / organizacji, istniejącego opisu stanowiska pracy lub zakresu zadań i obowiązków.
 • Rozmowy z przełożonymi i innymi kluczowymi osobami.
 • Stworzenie opisu stanowiska pracy przez określenie zakresu obowiązków pracownika, stawianych wobec niego wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych oraz oczekiwań przełożonych formułowanych wobec kandydata. 
 • Dotarcie z informacja ofertową do jak największej liczby odpowiednich kandydatów i wzbudzenie ich zainteresowania.
 • Gromadzenie i selekcja aplikacji.
 • Zastosowanie różnych metod i technik w celu wyłonienia najlepszego kandydata.
 • Stworzenie kompleksowego raportu z prowadzonych czynników, wyników podjętych działań wraz z rekomendacjami.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji, szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Prosimy o wysłanie zapytania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Wyślij zapytanie