Konkurs na stanowisko

rzetelna weryfikacja kandydatów, pełna ocena kompetencji, rekomendacja najlepszych kandydatów, postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami

Work & Business Solutions jako jedna z niewielu firm rekrutacyjnych specjalizuje się w kompleksowym przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierownicze w spółkach prywatnych, stanowiska urzędnicze, pracowników naukowych, itp. Rekrutacja i selekcja na te stanowiska wymaga bowiem szczególnego rodzaju metod weryfikacji kandydatów.

Z naszych usług przeprowadzania konkursów na stanowiska korzystają:

 • Państwowe oraz samorządowe jednostki organizacyjne:
  urzędy centralne, wojewódzkie oraz gmin i miast,
  jednostki budżetowe (instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej, itp.)
  państwowe szkoły wyższe,
 • Instytucje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, itp.),
 • Spółdzielnie,
 • Przedsiębiorstwa prywatne.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia konkursu na stanowisko przez firmę zewnętrzną:

 • Dostęp do kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania stanowiska pracy i Klienta,
 • Uzyskanie obiektywnych i rzetelnych informacji na temat poziomu wybranych kompetencji posiadanych przez kandydatów,
 • Zdiagnozowanie cech i kompetencji pracowników, które mogą mieć wpływ na efektywniejsze funkcjonowanie w organizacji,
 • Bezstronność dokonywanej oceny i rzetelność wysnuwanych wniosków,
 • Zastosowanie narzędzi dobranych do potrzeb danej instytucji.

W&BS jako firma zewnętrzna stworzyła system obiektywnej oceny kandydatów pod względem ich przygotowania do pełnienia funkcji na określonym stanowisku pracy oraz spełnienie kryteriów formalnych. Umiejętności zawodowe, motywację oraz wymagane kompetencje miękkie weryfikuje poprzez:

 • Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów strukturyzowanych,
 • Weryfikację wiedzy merytorycznej,
 • Zdiagnozowanie testami kompetencyjnymi,
 • Zastosowanie zadań symulacyjnych (opcjonalnie).


Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji, szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie