HR Consulting

Chcesz zwiększyć konkurencyjność firmy? Myślisz o większych zyskach? Pamiętaj, że to  zatrudnieni pracownicy determinują powodzenie organizacji. Dlatego ważne jest, aby umiejętnie i skutecznie nimi zarządzać. 

Co to znaczy skuteczne zarządzanie? Jak wpływać na pracowników, by chętnie realizowali stawiane przed nimi zadania oraz byli lojalni wobec pracodawcy?

Skuteczne zarządzanie to uporządkowane procedury polityki personalnej dostosowane do specyfiki danej organizacji i konsekwentne ich przestrzeganie. Aby opracować najbardziej efektywny sposób zarządzania podległymi pracownikami najlepiej skorzystać z doradztwa  specjalistów działających w branży HR Consulting.  

Poprzez określenie i stosowanie spójnych zasad zarządzania personelem podnosimy wydajność pracy, każdy pracownik zna stawiane przed nim wymagania oraz wie za jaki obszar odpowiada, poprawia się komunikacja, a także współpraca kierowników na różnych poziomach zarządzania. Nowi pracownicy są zatrudniani tylko w oparciu o faktyczne potrzeby organizacji i są właściwie wdrażani. Dzięki dobrze opracowanym systemom zarządzania kadrą pracowniczą podnosimy efektywność pracy i obniżamy koszty funkcjonowania firmy.

HR Consulting to projekty z zakresu zarządzania personelem obejmujące zarówno tzw. twardy jak i miękki HR. W skład spójnego systemu zarządzania personelem mogą wchodzić takie elementy jak: 

  • Opracowanie struktury organizacyjnej,
  • Przygotowanie regulaminu pracy,
  • Sporządzenie kompetencyjnych opisów stanowisk pracy,
  • Analiza wynagrodzeń oraz opracowanie regulaminu płac,
  • Opracowanie zasad rekrutacji,
  • Zbudowanie systemu motywacyjnego,
  • Zaprojektowanie okresowych ocen pracowniczych,
  • Weryfikacja pracy,
  • Optymalizacja zatrudnienia,
  • Przeprowadzenie audytu personalnego / audytu organizacyjnego.

Istotnym elementem skutecznej polityki personalnej jest nie tylko opracowanie odpowiednich narzędzi, ale także prawidłowe ich wdrożenie. Dlatego zlecając realizację tego typu projektów zewnętrznym specjalistom, należy sprawdzić ich doświadczone nie tylko  w sporządzaniu procedur i dokumentów, ale także we wdrażaniu poszczególnych elementów systemu zarządzania personelem.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie