Executive Search


dobór najlepszych pracowników, dokładna weryfikacja kandydatów, pełna ocena kompetencji

Executive Search to skuteczna metoda, którą stosuje się w przypadku rekrutacji wysokiej klasy profesjonalistów. Ten typ działań rekrutacyjnych skupia się na bezpośrednim dotarciu /Direct Search/ do wykwalifikowanych managerów i kluczowych specjalistów, odznaczających się rzadko spotykanymi umiejętnościami na rynku pracy. Headhunting jest obecnie jedną z podstawowych technik stosowanych w projektach typu Executive Search.

W&BS Doradztwo Personalne, jako firma rekrutacyjna działająca zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi, jest członkiem International Executive Search Association (IESA).

Gwarancją efektywności projektów typu Executive Search jest dokładne opracowanie wszystkich elementów procesu rekrutacji. Konsultanci W&BS Doradztwo Personalne skupiają swoje działania na poszukiwaniu kandydatów w precyzyjnie określonym otoczeniu. Identyfikują odpowiednie osoby poprzez analizę właściwych grup zawodowych oraz firm o podobnym profilu działalności i strukturze organizacyjnej zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

Korzyści wynikające z zastosowania metody Executive Search:

 • Wysoka skuteczność - identyfikacja oraz rekrutacja wśród kandydatów pracujących na analogicznych stanowiskach w stosunku do rekrutowanego,
 • Pozyskanie wysoko wyspecjalizowanych kandydatów, którzy niejednokrotnie nie poszukują aktywnie pracy, 
 • Kompleksowa ocena kwalifikacji i predyspozycji kandydatów,
 • Ograniczenie czasu rekrutacji do niezbędnego minimum,
 • Zachowanie pełnej poufności procesu rekrutacyjnego,
 • Rzetelne badanie referencji,
 • Udzielenie gwarancji na rekomendowanego pracownika - wzięcie odpowiedzialności za pracownika, który nie sprawdził się na stanowisku pracy.

Zakres działań w ramach projektów Executive Search obejmuje:

 • Zdefiniowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem oczekiwań Pracodawcy oraz aktualnej sytuacji rynkowej.
 • Skonstruowanie procedury rekrutacyjnej oraz określenie kryteriów selekcji w oparciu o specyfikę stanowiska pracy oraz indywidualne potrzeby Pracodawcy. Stworzenie listy potencjalnych lokalizacji, z których można pozyskać Kandydatów z zastosowaniem techniki Headhuntingu.
 • Wykorzystanie kontaktów zgromadzonych przez firmę rekrutacyjną w trakcie wieloletniej działalności w danej branży (informal networking) i zachęcenie kandydatów do uczestnictwa w procesie rekrutacji i selekcji.
 • Bezpośredni kontakt z osobami zajmującymi pożądane stanowiska w firmach konkurencyjnych (Direct Search) oraz wzbudzenie ich zainteresowania ofertą pracy. Headhunting jest tu podstawową techniką działania.
 • Przeszukanie Bazy Danych i Bazy Inżynierów W&BS  z uwzględnieniem ustalonych kryteriów.
 • Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z kandydatami: weryfikacja doświadczenia zawodowego oraz wymaganych uprawnień, analiza mocnych i słabych stron, ocena kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy, znajomości języków obcych, uzyskanie informacji dotyczących dyspozycyjności.
 • Wnikliwe i rzetelne zbadanie referencji.
 • Sporządzenie raportów rekrutacyjnych, przedstawienie wyselekcjonowanych kandydatów oraz umówienie spotkań z pracodawcą.
 • Mediacje w negocjacjach dotyczących warunków współpracy między pracodawcą a kandydatem.

Szczegółowe narzędzia rekrutacji w Executive Search to:

 • Direct Search (Headhunting) - bezpośredni kontakt z osobami zajmującymi dane stanowiska w firmach konkurencyjnych,
 • Informal networking - wykorzystanie profesjonalnych kontaktów zgromadzonych przez firmę w trakcie wieloletniej działalności w branży,
 • Analiza baz danych.

Każdy z tych elementów jest odpowiednio dopracowany i dopasowany do specyficznych potrzeb stanowiska pracy oraz Klienta. 

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie