Executive Search


rekrutacja najlepszych pracowników, dokładna weryfikacja kandydatów, ocena kompetencji, gwarancja

Executive Search / Headhunting to skuteczna metoda, którą stosuje się w przypadku rekrutacji wysokiej klasy profesjonalistów. Ten typ działań rekrutacyjnych skupia się na bezpośrednim dotarciu /Direct Search/ do wykwalifikowanych managerów i kluczowych specjalistów, odznaczających się rzadko spotykanymi umiejętnościami na rynku pracy. Headhunting jest obecnie jedną z podstawowych technik stosowanych w projektach typu Executive Search.

Korzyści wynikające z zastosowania metody Executive Search:

 • Wysoka skuteczność - identyfikacja oraz rekrutacja kandydatów pracujących na analogicznych stanowiskach w stosunku do rekrutowanego,
 • Pozyskanie wysoko wyspecjalizowanych kandydatów, którzy niejednokrotnie nie poszukują aktywnie pracy, 
 • Kompleksowa ocena kwalifikacji i predyspozycji kandydatów,
 • Ograniczenie czasu rekrutacji do niezbędnego minimum,
 • Zachowanie pełnej poufności procesu rekrutacyjnego,
 • Rzetelne badanie referencji,
 • Udzielenie gwarancji na rekomendowanego pracownika - wzięcie odpowiedzialności za pracownika, który nie sprawdził się na stanowisku pracy.

Zakres działań w ramach projektów Executive Search obejmuje:

 • Zdefiniowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem oczekiwań Pracodawcy oraz aktualnej sytuacji rynkowej.
 • Wykorzystanie kontaktów zgromadzonych przez firmę rekrutacyjną w trakcie wieloletniej działalności w danej branży (informal networking) i zachęcenie kandydatów do uczestnictwa w procesie rekrutacji i selekcji.
 • Bezpośredni kontakt z osobami zajmującymi pożądane stanowiska w firmach konkurencyjnych (Direct Search) oraz wzbudzenie ich zainteresowania ofertą pracy. Headhunting jest tu podstawową techniką działania.
 • Przeszukanie Bazy Danych i Bazy Inżynierów W&BS  z uwzględnieniem ustalonych kryteriów.
 • Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z kandydatami: weryfikacja doświadczenia zawodowego oraz wymaganych uprawnień, analiza mocnych i słabych stron, ocena kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy, znajomości języków obcych, uzyskanie informacji dotyczących dyspozycyjności.
 • Wnikliwe i rzetelne zbadanie referencji.
 • Sporządzenie raportów rekrutacyjnych, przedstawienie wyselekcjonowanych kandydatów oraz umówienie spotkań z pracodawcą.
 • Uczestnictwo w negocjacjach dotyczących warunków współpracy między pracodawcą a kandydatem.


Każdy z tych elementów jest odpowiednio dopracowany i dopasowany do specyficznych potrzeb stanowiska pracy oraz Klienta. 

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie