Doradztwo personalne

Doradztwo personalne jest to grupa specjalistycznych usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W okresie dynamicznych zmian rynkowych, usługi świadczone w zakresie doradztwa personalnego, okazują się niezwykle pomocne, a niejednokrotnie wręcz niezbędne w wypracowywaniu skutecznych rozwiązań dla wielu przedsiębiorstw i instytucji. Firma W&BS oferuje szereg projektów doradczych, które były już realizowane u wielu naszych Klientów.

W&BS Doradztwo Personalne specjalizuje się w następujących usługach:

Szczegółowy zakres usług opisany został w poszczególnych zakładkach.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie

Korzyści dla pracodawcy zlecającego usługi z zakresu doradztwa personalnego wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie: 

  • Zarekomendowanie działań podnoszących efektywność zarządzania zasobami ludzkimi,
  • Obiektywna, rzetelna i wielowymiarowa ocena predyspozycji i umiejętności kandydata / pracownika,
  • Optymalizacja kosztów pracy,
  • Profesjonalne wsparcie związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Innowacyjne podejście specjalistów do doradztwa personalnego sprawiło, że ten rodzaj usług realizowany jest zarówno dla instytucji publicznych, dużych organizacji biznesowych jak i mniejszych, dopiero rozwijających się firm. Głównym atutem firmy są profesjonalnie przygotowani specjaliści, których cechuje doświadczenie, fachowa wiedza i nastawienie na potrzeby Klienta. 

Firma W&BS Doradztwo Personalne każdorazowo buduje indywidualną ofertę. Każdy projekt jest dokładnie analizowany i omawiany z Kadrą Zarządzającą w celu wyboru najskuteczniejszego rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa. System raportowy W&BS sprawia, że Klient jest regularnie informowany o realizacji poszczególnych etapów projektu.

Co według nas wyróżnia dobrą firmę doradztwa personalnego?

Kadra: Zleceniodawcy zgłaszając się do firmy doradztwa personalnego oczekują, że za realizację usługi będą odpowiedzialne doświadczone i wykwalifikowane osoby. Kadra to serce każdej firmy, zwłaszcza firmy doradztwa personalnego. Bez profesjonalistów nie byłoby możliwe zrealizowanie żadnego zlecania. Ważne więc, aby stanowiska w tego rodzaju firmach były obsadzane przez specjalistów z powołaniem oraz odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

Specjalizacja: W celu bardziej efektywnego działania agencje doradztwa personalnego specjalizują się ocenie konkretnych profili zawodowych oraz pracowników poszczególnych branż. W tym zakresie potrzebni są wysokiej klasy specjaliści, którzy będą mogli zweryfikować merytoryczną wartość kandydata oraz przydatność pracownika na danym stanowisku pracy. Obecnie na rynku coraz większą popularnością cieszy się rekrutacja i selekcja pracowników zwłaszcza wyższego szczebla (kierowników, managerów), przeprowadzanie audytów personalnych i organizacyjnych oraz przeprowadzanie testów kompetencyjnych.

Referencje: Profesjonalnie wykonane zlecenie zapewnia korzyści obydwu stronom - pracodawca zyskuje rzetelną ocenę kandydata lub pracownika, a firma doradcza otrzymuje referencje z wykonanych usług. Właśnie one są ważnym dowodem efektywności działania firmy doradztwa personalnego i pomagają potencjalnym Klientom podjąć decyzję o skorzystaniu z jej usług.

Czas działania na rynku: Okres istnienia firmy doradztwa personalnego na rynku najlepiej przekłada się na doświadczenie, które przez ten czas zyskała. Długoletnia działalność firmy implikuje również fakt stałego jej doskonalenia i aktualizowania wiedzy, tak by ciągle mogła pomagać pracodawcom w stale zmieniających się warunkach rynkowych. 

Procedury: To zbiory praktycznych narzędzi tworzonych na potrzeby danego projektu, które ułatwiają przeprowadzenie ewaluacji kandydatów i pracowników. Stosowanie skutecznych metod oceny jest bogatym źródłem informacji o potencjale zawodowym, wiedzy i umiejętnościach osób, które chcemy zweryfikować.

Poufność: Wszelkie działania podejmowane, przez agencje doradztwa personalnego, w celu realizacji projektów, są objęte tajemnicą handlową. Oznacza to, że otrzymane od Klienta dokumenty i informacje, zarówno pisemne jak i ustne, mają charakter poufny i stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.