Doradztwo organizacyjne

Doradztwo organizacyjne to profesjonalna usługa wspomagająca firmy w ocenie ryzyka oraz podejmowaniu kluczowych decyzji o restrukturalizacji obecnego stanu przedsiębiorstwa. 

W zakresie doradztwa organizacyjnego firma W&BS specjalizuje się w następujących usługach:

Szczegółowy zakres usług opisany został w poszczególnych zakładkach.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie 

Korzyści dla pracodawcy zlecającego usługi z zakresu doradztwa organizacyjnego wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie: 

  • Optymalizacja kosztów pracy,
  • Obiektywna, rzetelna i wielowymiarowa ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • Rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju firmy, ze względu na posiadane zasoby kadrowe,
  • Profesjonalne wsparcie związane z zarządzaniem zasobami ludzkim.

Innowacyjne podejście specjalistów Firmy W&BS do doradztwa organizacyjnego sprawiło, że ten rodzaj usług realizowany jest zarówno dla instytucji publicznych, dużych organizacji biznesowych jak i mniejszych, dopiero rozwijających się firm. Głównym atutem firmy są profesjonalnie przygotowani specjaliści, których cechuje doświadczenie, fachowa wiedza i nastawienie na potrzeby Klienta. 

Firma W&BS Doradztwo Personalne każdorazowo buduje indywidualną ofertę. Każdy projekt jest dokładnie analizowany i omawiany z Kadrą Zarządzającą w celu wyboru najskuteczniejszego rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa. System raportowy W&BS sprawia, że Klient jest regularnie informowany o realizacji poszczególnych etapów projektu.

Co według nas wyróżnia dobrą firmę doradztwa organizacyjnego?

Kadra: Zleceniodawcy zgłaszając się do firmy doradztwa organizacyjnego oczekują, że za realizację usługi będą odpowiedzialne doświadczone i wykwalifikowane osoby. Kadra to serce każdej firmy, zwłaszcza firmy doradztwa organizacyjnego. Bez profesjonalistów nie byłoby możliwe zrealizowanie żadnego zlecania. Ważne więc, aby stanowiska w tego rodzaju firmach były obsadzane przez specjalistów z powołaniem oraz odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

Specjalizacja: W celu bardziej efektywnego działania agencje doradztwa personalnego i organizacyjnego powinny znać specyfikę funkcjonowania danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono działa. Jest to potrzebne do rekomendacji skutecznych działań, mających na celu optymalizację pracy.

Referencje: Profesjonalnie wykonane zlecenie zapewnia wiele korzyści - pracodawca zyskuje skuteczne rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a firma doradcza otrzymuje referencje z wykonanych usług. Właśnie one są ważnym dowodem efektywności działania firmy doradztwa organizacyjnego i pomagają potencjalnym Klientom podjąć decyzję o skorzystaniu z jej usług.

Czas działania na rynku: Okres istnienia firmy doradztwa organizacyjnego na rynku najlepiej przekłada się na doświadczenie, które przez ten czas zyskała. Długoletnia działalność firmy implikuje również fakt stałego jej doskonalenia i aktualizowania wiedzy, tak by ciągle była w stanie pomagać pracodawcom w stale zmieniających się warunkach rynkowych.

Procedury: To zbiory praktycznych narzędzi tworzonych na potrzeby danego projektu, które ułatwiają przeprowadzenie ewaluacji pracowników. Pozwalają one na rzetelną i obiektywną ocenę, opartą na sprawdzonych i skutecznych narzędziach.

Poufność: Wszelkie działania podejmowane, przez agencje doradztwa organizacyjnego, w celu realizacji projektów, są objęte tajemnicą handlową. Oznacza to, że otrzymane od Klienta dokumenty i informacje, zarówno pisemne jak i ustne, mają charakter poufny i stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.