Audyt sprzedaży

analiza pracy działu sprzedaży, ocena kompetencji, procedury, motywacja, wdrożenie optymalizacji

Audyt sprzedaży realizowany przez firmę Work & Business Solutions może obejmować wszystkie aspekty funkcjonowania działu sprzedaży oraz jego pracowników. Celem tej usługi jest optymalizacja działań sprzedażowych. Działania audytowe koncentrują się między innymi na: analizie procesu sprzedaży, weryfikacji procedur, motywacji pracowników, ich kompetencjach sprzedażowych, ocenie działań ukierunkowanych na rozwój sprzedaży, itp.

Powierzając firmie W&BS realizację audytu sprzedażowego, Klient otrzymuje:

 • Rekomendacje wszelkich działań usprawniających i naprawczych możliwych do zastosowania w firmie, ukierunkowanych na podwyższenie efektywności sprzedaży,
 • Zarówno ocenę jaki rekomendacje działań ukierunkowanych na pozyskiwanie nowych klientów o określonym potencjale zakupowym,
 • Zbiór prostych i sprawdzonych procedur wspomagających sprzedaż,
 • Analizę kanałów sprzedaży i ich obsługi,
 • Ocenę kadry sprzedażowej zawierającą m.in. mocne i słabe strony pracownika, ocenę efektywności pracy, wskazanie kompetencji sprzedażowych wymagających rozwoju,
 • Ocenę uczestnictwa firmy w targach,
 • Propozycje zmian w strategii sprzedażowej,
 • Propozycję optymalizacji struktury działu,
 • Również rekomendacje wynikające ze specyfiki działalności Klienta.

Audyt sprzedaży składa się z następujących etapów:

 • Etap I - analiza obecnej sytuacji działu sprzedaży,
 • Etap II - przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych podczas weryfikacji działań sprzedażowych,
 • Etap III - weryfikacja i ocena funkcjonowania działu sprzedaży oraz pracowników,
 • Etap IV - sporządzenie raportu końcowego zawierającego rekomendacje działań optymalizujących procesy sprzedażowe (dominują rekomendacje bezkosztowe i niskokosztowe)

Do każdego projektu audytu sprzedaży stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w dziale pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich modułów do realizacji zadania. Badanie może obejmować wybranych lub wszystkich pracowników działu.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie