Audyt sprzedaży

analiza pracy działu sprzedaży, ocena kompetencji, procedury, motywacja, wdrożenie optymalizacji

Audyt sprzedaży realizowany przez firmę Work & Business Solutions może obejmować wszystkie aspekty funkcjonowania działu sprzedaży oraz jego pracowników. Celem tej usługi jest optymalizacja działań sprzedażowych. Działania audytowe koncentrują się między innymi na: analizie procesu sprzedaży, weryfikacji procedur, motywacji pracowników, ich kompetencjach sprzedażowych, itp.

Powierzając firmie W&BS realizację audytu sprzedażowego, Klient otrzymuje:

 • Raport zawierający rekomendacje działań usprawniających i naprawczych możliwych do zastosowania w firmie,
 • Rekomendacje działań mających na celu podwyższenie efektywności sprzedaży,
 • Profile poszczególnych handlowców zawierające m.in. mocne i słabe strony, ocenę efektywności pracy,
 • Propozycję optymalizacji struktury działu,
 • Zbiór prostych i sprawdzonych procedur wspomagających sprzedaż,
 • Analizę kanałów sprzedaży i ich obsługi,
 • Ocenę uczestnictwa firmy w targach,
 • Wskazanie działań usprawniających dotychczasową strategię zarządzania strukturą sprzedażową. 

Audyt sprzedaży składa się z następujących etapów:

 • Etap I - analiza obecnej sytuacji działu sprzedaży,
 • Etap II - przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych podczas weryfikacji działań sprzedażowych,
 • Etap III - weryfikacja i ocena funkcjonowania działu sprzedaży oraz pracowników,
 • Etap IV - sporządzenie raportu końcowego zawierającego rekomendacje działań optymalizujących procesy sprzedażowe (dominują rekomendacje bezkosztowe i niskokosztowe)

Do każdego projektu audytu sprzedaży stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w dziale pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich modułów do realizacji zadania. Badanie może obejmować wybranych lub wszystkich pracowników działu.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie