Audyt sprzedaży

Audyt funkcjonowania działów sprzedaży jest coraz częściej realizowaną usługą, której celem jest optymalizacja działań sprzedażowych. Działania audytowe koncentrują się na analizie procesu sprzedaży, weryfikacji procedur, motywacji pracowników oraz ich kompetencjach sprzedażowych. 

Audyt sprzedaży realizowany przez firmę Work & Business Solutions może obejmować m.in. takie procesy jak: analizę obsługi klienta, sprawdzenie efektywności sprzedaży aktywnej i pasywnej, weryfikacja udzielanych klientom odpowiedzi na zapytania ofertowe, badanie umiejętności oraz kompetencji sprzedażowych i wiele innych.

Korzyści dla pracodawcy realizującego projekt z zakresu audytu sprzedaży:

 • Rekomendacje działań mających na celu podwyższenie efektywności sprzedaży,
 • Wdrożenie prostych i sprawdzonych procedur wspomagających sprzedaż,
 • Analiza kanałów sprzedaży i ich obsługi,
 • Ocena uczestnictwa firmy w targach,
 • Ocena efektywności pracy poszczególnych handlowców oraz rozpoznanie potencjału kadry, 
 • Optymalizacja struktury działu.

Powierzając firmie W&BS realizację audytu sprzedażowego, Klient otrzymuje:

 • Raport zawierający rekomendacje działań i procedur sprzedażowych możliwych do zastosowania w firmie,
 • Profile pracowników zawierające m.in. mocne i słabe strony, ocenę efektywności i wydajności w pracy,
 • Wskazanie działań usprawniających dotychczasową strategię zarządzania strukturą sprzedażową. 

Audyt sprzedaży składa się z następujących etapów:

 • Etap I - analiza obecnej sytuacji działu sprzedaży,
 • Etap II - przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych podczas weryfikacji działań sprzedażowych,
 • Etap III - weryfikacja i ocena funkcjonowania działu sprzedaży oraz pracowników,
 • Etap IV - sporządzenie raportu końcowego zawierającego rekomendacje działań optymalizujących procesy sprzedażowe (dominują rekomendacje bezkosztowe i niskokosztowe)

Do każdego projektu audytu sprzedaży stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w dziale pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich modułów do realizacji zadania. Badanie może obejmować wybranych lub wszystkich pracowników działu.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie