Audyt sprzedaży

ocena pracy działu sprzedaży, kompetencje, procedury, motywacja, efektywność

Celem tej usługi jest podniesienie skuteczności działań sprzedażowych naszego Klienta. Działania audytowe mogą obejmować wszystkie aspekty organizacyjne działu sprzedaży oraz badanie kompetencji jego pracowników. 

Powierzając firmie W&BS realizację audytu sprzedażowego, Klient otrzymuje rekomendacje działań usprawniających, ukierunkowanych na podwyższenie efektywności sprzedaży, są to m. in.:

W zakresie rozwoju sprzedaży,

 • Ocena i rekomendacja działań ukierunkowanych na pozyskiwanie nowych klientów o określonym potencjale zakupowym,
 • Analiza kanałów sprzedaży i ich obsługi,
 • Ocena dynamiki sprzedaży,
 • Zbadanie efektów działań wspomagających sprzedaż np. uczestnictwa firmy w targach,

W zakresie zarządzania działem sprzedaży,

 • Zbiór prostych i sprawdzonych procedur wspomagających sprzedaż,
 • Przejrzysty i prosty system raportowania
 • Ocena pracy i kompetencji kadry sprzedażowej zawierająca m.in. mocne i słabe strony pracownika, ocenę efektywności pracy, wskazanie kompetencji sprzedażowych wymagających rozwoju,
 • Propozycje zmian w strategii sprzedażowej,
 • Propozycje optymalizacji struktury działu,
 • Również rekomendacje wynikające ze specyfiki działalności Klienta.

Audyt sprzedaży składa się z następujących etapów:

 • Etap I - analiza obecnej sytuacji działu sprzedaży,
 • Etap II - przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych w trakcie realizacji audytu,
 • Etap III - realizacja działań audytowych,
 • Etap IV - sporządzenie raportu końcowego zawierającego rekomendacje.

Do każdego projektu audytu sprzedaży stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Wstępna analiza  pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich narzędzi do realizacji zadania. Badanie może obejmować wszystkie lub wybrane aspekty funkcjonowania działu sprzedaży.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie