Audyt sprzedaży

ocena pracy działu sprzedaży, kompetencje, procedury, motywacja, efektywność

Audyt sprzedaży realizowany przez firmę Work & Business Solutions może obejmować wszystkie aspekty funkcjonowania działu sprzedaży oraz jego pracowników. Celem tej usługi jest podniesienie skuteczności działań sprzedażowych.

Powierzając firmie W&BS realizację audytu sprzedażowego, Klient otrzymuje rekomendacje działań usprawniających, ukierunkowanych na podwyższenie efektywności sprzedaży, są to m. in.:

W zakresie rozwoju sprzedaży,

 • Ocena i rekomendacja działań ukierunkowanych na pozyskiwanie nowych klientów o określonym potencjale zakupowym,
 • Analiza kanałów sprzedaży i ich obsługi,
 • Ocena dynamiki sprzedaży,
 • Zbadanie efektów działań wspomagających sprzedaż np. uczestnictwa firmy w targach,

W zakresie zarządzania działem sprzedaży,

 • Zbiór prostych i sprawdzonych procedur wspomagających sprzedaż,
 • Przejrzysty i prosty system raportowania
 • Ocena pracy i kompetencji kadry sprzedażowej zawierająca m.in. mocne i słabe strony pracownika, ocenę efektywności pracy, wskazanie kompetencji sprzedażowych wymagających rozwoju,
 • Propozycje zmian w strategii sprzedażowej,
 • Propozycje optymalizacji struktury działu,
 • Również rekomendacje wynikające ze specyfiki działalności Klienta.

Audyt sprzedaży składa się z następujących etapów:

 • Etap I - analiza obecnej sytuacji działu sprzedaży,
 • Etap II - przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych w trakcie realizacji audytu,
 • Etap III - realizacja działań audytowych,
 • Etap IV - sporządzenie raportu końcowego zawierającego rekomendacje.

Do każdego projektu audytu sprzedaży stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Wstępna analiza  pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich narzędzi do realizacji zadania. Badanie może obejmować wszystkie lub wybrane aspekty funkcjonowania działu sprzedaży.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie