Audyt personalny

rzetelna ocena pracowników, ocena kwalifikacji i predyspozycji, wskazanie mocnych i słabych stron oraz rekomendacja działań podwyższających efektywność pracy na stanowisku

Audyt personalny / kompetencyjny jest procesem ukierunkowanym na obiektywną ocenę umiejętności i kompetencji pracowników. Pozwala na pozyskanie informacji wskazujących słabe i mocne strony organizacji w zakresie posiadanego kapitału ludzkiego. Określa także szanse i zagrożenia firmy związane z zatrudnioną kadrą i wskazuje kluczowe kompetencje do rozwoju. 

Work & Business Solutions stworzyło autorski Program Audytu Personalnego.  Pozwala on na identyfikację potencjału poszczególnych pracowników i ocenę skuteczności wykonywanych przez nich zadań.


Powierzając firmie W&BS realizację audytu personalnego, Klient otrzymuje:

  • Raport zawierający rekomendacje dotyczące możliwości zoptymalizowania kosztów oraz poprawy efektywności wykonywanej pracy na stanowiskach poddanych audytowi (rekomendacje dostosowane do możliwości Klienta), 
  • Profile pracowników zawierające m.in. mocne i słabe strony, ocenę efektywności pracy, umiejętności interpersonalne,
  • Opinię dotyczącą predyspozycji pracowników pod kątem zajmowanych stanowisk bądź pozycji, na które aspirują,
  • Ocenę kompetencji zawodowych, motywacji oraz potencjału pracowników,
  • Zalecenia dotyczące kierunku rozwoju poszczególnych pracowników w strukturze firmy,
  • Wskazanie działań usprawniających dotychczasową strategię zarządzania zasobami ludzkimi. 

Audyt personalny składa się z następujących etapów:

  • Etap I - analiza obecnej sytuacji firmy,
  • Etap II - przygotowanie procedur i narzędzi stosowanych podczas audytu,
  • Etap III - weryfikacja i ocena pracowników,
  • Etap IV - sporządzenie raportu końcowego.

Audyt personalny może zostać wzbogacony o audyt organizacyjny odnoszący się do działów, w których występują dysfunkcje. Pozwoli to na bardziej kompletną ocenę oraz pełniejsze zdiagnozowanie obszarów krytycznych i w związku z tym szerszą rekomendację działań naprawczych.

Do każdego projektu audytu personalnego stosujemy indywidualne podejście, dobierając rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Dokładna analiza struktury, hierarchii i współzależności w firmie pozwala na zdefiniowanie potrzeb oraz dobranie odpowiednich modułów do realizacji zadania. Badanie może obejmować wybranych lub wszystkich pracowników organizacji.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia oferty i dopasowania jej do Państwa oczekiwań.

Wyślij zapytanie