Audyt kompetencyjny

Audyt kompetencyjny inaczej nazywany audytem personalnym, jest w Polsce jeszcze mało popularny i często niedoceniany. Zazwyczaj wynika to z niewiedzy i braku świadomości korzyści, jakie płyną z wdrożenia rozwiązań bazujących na zdobytych w ten sposób informacjach.

Audyt kompetencyjny pozwala przede wszystkim na rzetelną ocenę wywiązywania się poszczególnych pracowników ze swoich obowiązków. Umożliwia identyfikację najbardziej efektywnych osób w przedsiębiorstwie. Podczas audytu kompetencyjnego zostają zbadane kwalifikacje, kompetencje, efektywność, motywacja do pracy oraz dalszego rozwoju i poszerzania/zmiany zakresu obowiązków. 

Na podstawie wniosków uzyskanych podczas przeprowadzania audytu, możliwe jest opracowanie profili pracowników oraz rekomendacja działań dotyczących racjonalizacji składu osobowego zatrudnionej kadry, optymalizacji kosztów pracy i poprawy efektywności wykonywanych zadań

Podczas realizacji usługi audytu kompetencyjnego metody i narzędzia pracy powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa oraz poszczególnych stanowisk.  W celu zapewnienia pełnej obiektywności i rzetelności w wyciąganiu wniosków audyt powinien być przeprowadzany przez niezależnych specjalistów. 

Biorąc pod uwagę korzyści jakie niesie za sobą audyt kompetencyjny, należy rozważyć możliwość przeprowadzenia go wewnątrz organizacji. Koszt audytu zwraca się przeciętnie po 3 miesiącach od wdrożenia w organizacji większości rekomendacji.