Audyt kompetencyjny

Audyt kompetencyjny pozwala na rzetelną ocenę posiadanych kompetencji oraz wywiązywania się poszczególnych pracowników z obowiązków. Umożliwia identyfikację najbardziej efektywnych pracowników w przedsiębiorstwie. Podczas audytu kompetencyjnego zostają zbadane kwalifikacje, kompetencje, efektywność, motywacja do pracy oraz dalszego rozwoju i poszerzania/zmiany zakresu obowiązków. 

Na podstawie analiz uzyskanych podczas przeprowadzania audytu, możliwe jest opracowanie profili pracowników oraz rekomendacja działań dotyczących kierunków rozwoju zatrudnionej kadry, optymalizacji procesu pracy i poprawy efektywności wykonywanych zadań

Podczas realizacji usługi audytu kompetencyjnego metody i narzędzia pracy powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa oraz poszczególnych stanowisk.  W celu zapewnienia pełnej obiektywności i rzetelności w wyciąganiu wniosków audyt powinien być przeprowadzany przez niezależnych specjalistów.

Wyślij zapytanie