Audyt kompetencyjny

Audyt kompetencyjny umożliwia:

- ocenę posiadanych kompetencji,

- ocenę wywiązywania się poszczególnych pracowników z obowiązków,

- identyfikację najbardziej efektywnych pracowników w przedsiębiorstwie,

Na podstawie analiz uzyskanych podczas przeprowadzania audytu, możliwe jest opracowanie profili pracowników oraz rekomendacja działań dotyczących kierunków rozwoju zatrudnionej kadry, optymalizacji procesu pracy i poprawy efektywności wykonywanych zadań

Audyt kompetencyjny może być częścią audytu personalnego (więcej informacji - audyt personalny).

Podczas realizacji usługi audytu kompetencyjnego metody i narzędzia pracy powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa oraz poszczególnych stanowisk. 

Wyślij zapytanie